Aktuality

12.09.2017

Pozvánka na informačné semináre k výzve na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch

       
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie Vás pozýva na informačné semináre k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).
 
30.08.2017

Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Výskum a inovácie bola zverejnená

       
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle Informáciu pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok:
 
29.08.2017

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy z operačného programu Výskum a inovácie

       
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu informáciu o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07:
 
25.08.2017

Stav finančnej alokácie k výzve z operačného programu Výskum a inovácie bol zverejnený

       
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu graf stavu finančnej alokácie výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07
 
17.08.2017

Vyšlo usmernenie k výzve Nediskvalifikuj Sa a posunutie termínu uzávierky hodnotiaceho kola

       
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vydalo Usmernenie č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról