Aktuality

25.09.2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu aktualizovanú verziu harmonogramu výziev na rok 2017

       
Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu aktualizovanú verziu harmonogramu výziev na rok 2017:
 
21.09.2017

Predbežný prieskum záujmu o účasť na informačnom seminári k vyhláseným výzvam

       
Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje osloviť s predbežným prieskumom záujmu o účasť na informačnom seminári pre potenciálnych žiadateľov k nasledovným vyhláseným výzvam:
 
19.09.2017

Aktualizácie výziev a nová verzia príručky pre žiadateľa z Integrovaného regionálneho operačného programu boli zverejnené

       
19. septembra 2017 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné dokumenty:
 
19.09.2017

Informačný seminár k výzve zameranej na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

       
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na KSK v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, sprostredkovateľským orgánom pre OP Ľudské, organizuje informačný seminár k výzve
 
12.09.2017

Výzva na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch bola vyhlásená

       
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch:
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról