Aktuality

03.04.2017

Žiadatelia o granty nad 100 tisíc eur musia splniť novú podmienku

       
Pre potenciálnych žiadateľov o granty vyplývajú nové skutočnosti zo Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.2.2017.
 
03.04.2017

Nová verzia príručky pre žiadateľa z IROP bola zverejnená

       
Dňa 3.4.2017 bola na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.7.
 
31.03.2017

Výzva na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach vyhlásená

       
Dňa 31. marca 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR „Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku“.
 
28.03.2017

Predĺženie termínu uzavretia výzvy pre kreatívny priemysel (decentralizovaná podpora)

       
OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ TERMÍNU VÝZVY IROP-PO3-SC31-2016-5 (decentralizovaná podpora)
 
21.03.2017

Zmena termínov uzavretia hodnotiacich kôl vo výzve V Základnej škole úspešnejší na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci Operačného programu ľudské zdroje

       
USMERNENIE č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy