Aktuality

20.04.2017

Často kladené otázky k výzvam OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva SR

       
Na stránke operačného programu Výskum a inovácie boli zverejnené spracované odpovede na často kladené otázky v rámci vyhlásených výziev v gescii Ministerstva hospodárstva SR.
 
11.04.2017

Vyzvania na národné projekty v rámci operačného programu Výskum a inovácie boli zverejnené

       
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo dve vyzvania na národné projekty. Vyzvania sú zverejnené na webovom sídle OP VaI na nasledujúcich odkazoch:
 
11.04.2017

Oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy NeDISKVALIFIKUJ SA! po uzávierke 1. hodnotiaceho kola

       
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy NeDISKVALIFIKUJ SA! po uzávierke 1. hodnotiaceho kola:
 
11.04.2017

V rámci výziev z Integrovaného regionálneho operačného programu boli zverejnené aktualizácie

       
Dňa 11. apríla 2017 boli zverejnené na internetovej stránke MPRV SR nasledovné aktualizácie k výzvam:
 
06.04.2017

Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci schémy B-light v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko bola vyhlásená

       
Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike vyhlásili Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na Schému B-Light v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy