Aktuality

11.10.2017

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

       
10. októbra 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia výzvy:


Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia
 
11.10.2017

Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev v rámci IROP

       
Dňa 11. októbra 2017 bol na internetovej stránke MPRV SR zverejnený aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 4
 
10.10.2017

Informačný seminár k výzve na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

       
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na Košickom samosprávnom kraji Vás pozývajú na
 
10.10.2017

Koordinačné stretnutie siete Informačno - poradenských centier sa uskutočnilo v Košiciach

       
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na KSK (IPC KSK) organizovalo v dňoch 5.-6. októbra 2017 koordinačné stretnutie siete IPC v Košiciach.
 
09.10.2017

Aktualizovaná verzia indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017 v rámci operačného programu Ľudské zdroje

       
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovanú verziu indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról