Aktuality

20.03.2020

Usmernenie CKO v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR, COVID – 19

       
Dovoľujeme si informovať o vydaní usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu pre riadiace orgány v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike.
 
16.03.2020

Oznam pre klientov v súvislosti s pandémiou COVID-19

       
Dovoľujeme si informovať klientov, že z dôvodu prevencie šírenia COVID-19, bude do odvolania činnosť informačno-poradenského centra pre EŠIF v obmedzenom režime.
 
06.03.2020

Informácia pre žiadateľov a realizátorov v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

       
Kreatívci z odvetví architektúra, dizajn, reklama a marketing a IKT – programovanie majú naďalej možnosť prihlásiť sa do Galérie realizátorov národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. Ich služby môžu podnikatelia využívať prostredníctvom kreatívnych voucherov do 30. júna 2023.
 
06.03.2020

Informačno poradenské centrum spoluorganizovalo seminár v rámci realizácie národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb Podpora transformačných tímov

       
V dňoch 27. a 28.2.2020 Informačno poradenské centrum Košického samosprávneho kraja v spolupráci s CEDA - Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania, realizovalo seminár: Tvorba fyzického prostredia v procese deinštitucionalizácie, ktorý bol realizovaný v rámci národného projektu “Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb Podpora transformačných tímov”.
 
06.03.2020

Informačno poradenské centrum organizovalo odborný seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb

       
V dňoch 25. – 26. 2. 2020 zorganizovalo IPC KSK v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb na tému „Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb“. Seminár bol určený poskytovateľom sociálnych služieb zapísaných v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie