Aktuality

07.09.2020

Zverejnenie na www.opvai.sk dňa 4.9.2020

       
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk dňa 4.9.2020 nasledovné aktuality/ dokumenty:
 
04.09.2020

Usmernenie č. 4 k 18. výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP KŽP

       
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 03. septembra 2020 :
 
04.09.2020

INFORMÁCIA O PLÁNOVANOM UZAVRETÍ VÝZVY "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov"

       
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje, informuje žiadateľov, že z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 pod názvom „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“, zameranú na podporu opatrení s cieľom zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov, vrátane možnosti podpory pedagogických a odborných zamestnancov a profesijných a dobrovoľných pracovníkov s mládežou za účelom zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov, plánuje k 26. septembru 2020 predmetnú výzvu uzavrieť.
 
04.09.2020

Oznam o termíne 4. HK a termíne uzavretia výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania pre MRK kód OPLZ-PO6-SC611-2018-2.

       
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zverejnení
 
03.09.2020

Zverejnenie na www.opvai.sk dňa 02.09.2020

       
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk dňa 02.09.2020 nasledovné aktuality/ dokumenty:
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról