Aktuality

21.03.2017

Zmena termínov uzavretia hodnotiacich kôl vo výzve V Základnej škole úspešnejší na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci Operačného programu ľudské zdroje

       
USMERNENIE č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
 
15.03.2017

Aktualizácia Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

       
Aktualizácia č.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl bola zverejnená na webovej stránke mpsr.sk v záložke Aktuálne výzvy – Výzvy na predkladanie ŽoNFP.
 
10.03.2017

Vyhlásená prvá výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

       
Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike vyhlásili prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.
 
09.03.2017

POZVÁNKA NA INFORMAČNÉ SEMINÁRE K VÝZVE NA NA PODPORU INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU A EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA

       
informačné semináre k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05), sa uskutočnia v nasledujúcich troch mestách:
 
09.03.2017

Informačný seminár k výzve zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

       
Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na Košickom samosprávnom kraji Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Most cez Ružín Dobrovoľníctvo