Aktuality

20.11.2019

Oznámenia a informácie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

       
Dňa 19.11.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nové oznamy a informácie.
 
31.10.2019

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

       
Dovoľujeme si informovať žiadateľov o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len „výzva“).
 
31.10.2019

Zverejnenie najčastejšie kladených otázok a informácii k disponibilnej alokácii k výzve na Podporu pracovných miest

       
V rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1./01 „Podpora pracovných miest“ boli zverejnené najčastejšie kladené otázky a výška disponibilnej alokácie.
 
31.10.2019

Oznámenia o uzavretí výziev z Integrovaného regionálneho operačného programu

       
Dňa 31.10.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené oznamy o uzavretí výzvy na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s kódom: IROP-PO2-SC221-2018-35 a výzvy na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni s kódom: IROP-PO2-SC211-2018-34.
 
30.10.2019

Zverejnenie prezentácii k výzve Wifi pre teba

       
Sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 7 v rámci operačného progrmau Intergovaná infraštruktúra zverejnil na svojej stránke prezentácie k semináru „WiFi pre Teba“, ktorého obsahom sú najčastejšie identifikované nedostatky pri predkladaní Žiadosti o NFP, žiadosti o platbu a verejného obstarávania.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...