Aktuality

18.10.2017

Vyšlo usmernenie k výzve Nediskvalifikuj sa! v rámci operačného programu Ľudské zdroje

       
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vydalo Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!
 
17.10.2017

Oznámenie o zmene hodnotiacich kôl v rámci výziev z operačného programu Ľudské zdroje

       
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínov hodnotiacich kôl na 16.01.2018.
 
12.10.2017

Informácie o nových výzvach a stanovení ďalších termínov hodnotiacich kôl pre výzvy z OP Ľudské zdroje

       
Dovoľujeme si informovať vás o vyhlásených výzvach a o stanovení dalších termínov hodotiacich kôl pre jednotlivé výzvy:
 
11.10.2017

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

       
10. októbra 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia výzvy:


Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia
 
11.10.2017

Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev v rámci IROP

       
Dňa 11. októbra 2017 bol na internetovej stránke MPRV SR zverejnený aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 4
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Most cez Ružín Dobrovoľníctvo