Aktuality

29.07.2021

Horizont Európa, Klaster 2 - Výzvy nahovorené v slovenskom jazyku

       
Na stránke ERA portálu boli zverejnené nahovorené výzvy (v slovenskom jazyku), ktoré boli otvorené v rámci programu Horizont Európa, Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť pre rok 2021.
 
29.07.2021

Online konzultácia pre Prijímateľov Prioritnej osi 6, OP ĽZ k vzorovej dokumentácii a vybraným dokumentom k verejnému obstarávaniu

       
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) ako Sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) realizuje online stretnutie Prijímateľov Prioritnej osi 6, OP ĽZ za účelom poskytnutia konzultácii k vytvorenej vzorovej dokumentácie k vyhlasovaniu zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek na stavebné práce, ktorí sa nachádzajú v procese príprav verejného obstarávania.
 
28.07.2021

Oznam o Zmene č. 1 a posune termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy MOPS

       
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje oprávnených žiadateľov o zverejnení
 
23.07.2021

Informácia o zverejnení Príručky pre prijímateľa a Príručky pre žiadateľa, v rámci PO7 OPII - národné projekty

       
Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnil novú riadiacu dokumentáciu pre prioritnú os 7 - Informačná spoločnosť –
 
23.07.2021

E-bulletin č. 3/2021

       
Výskumná agentúra zverejnila na svojej web stránke
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról