Aktuality

20.04.2017

Zverejnené usmernenie k výzve z operačného programu Výskum a inovácie

       
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05.
 
20.04.2017

Často kladené otázky k výzvam OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva SR

       
Na stránke operačného programu Výskum a inovácie boli zverejnené spracované odpovede na často kladené otázky v rámci vyhlásených výziev v gescii Ministerstva hospodárstva SR.
 
11.04.2017

Vyzvania na národné projekty v rámci operačného programu Výskum a inovácie boli zverejnené

       
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo dve vyzvania na národné projekty. Vyzvania sú zverejnené na webovom sídle OP VaI na nasledujúcich odkazoch:
 
11.04.2017

Oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy NeDISKVALIFIKUJ SA! po uzávierke 1. hodnotiaceho kola

       
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy NeDISKVALIFIKUJ SA! po uzávierke 1. hodnotiaceho kola:
 
11.04.2017

V rámci výziev z Integrovaného regionálneho operačného programu boli zverejnené aktualizácie

       
Dňa 11. apríla 2017 boli zverejnené na internetovej stránke MPRV SR nasledovné aktualizácie k výzvam:
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Most cez Ružín Dobrovoľníctvo