Iniciatíva Catching-Up Regions

Európska komisia v spolupráci so Svetovou bankou spustila v roku 2015 iniciatívu Catching-up (CuRI). Jej hlavnou úlohou je pomôcť menej rozvinutým tzv. dobiehajúcim regiónom.

Grafika Iniciatívy Catching-Up Regions v Košickom kraji

Iniciatíva bola súčasťou širšej akcie na pomoc členským štátom a regiónom napríklad v Poľsku aj Rumunsku. V rámci Slovenskej republiky v súčasnosti vyvíja aktivity v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji. Iniciatíva sa v týchto regiónoch snaží podporiť čerpanie a využívanie prostriedkov z európskych fondov.

Iniciatíva Catching-Up Regions v Košickom kraji

Košický samosprávny kraj vstúpil do iniciatívy Catching – Up Regions v roku 2020. Členstvo v iniciatíve je termínovo určené na jeden rok a je možné ho obnoviť, ak bude program pokračovať ďalej.

Pre Košický samosprávny kraj sú v rámci iniciatívy prioritné štyri oblasti podpory. Sústrediť sa chce najmä na zlepšenie kvality stredného školstva, podporu inovačného prostredia, zrýchlenie investícií a  systémovú pomoc marginalizovaným rómskym komunitám. Aktivity by sa mali realizovať v najmenej rozvinutých okresoch, ktorých je v Košickom kraji šesť, a to Gelnica, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Košice – okolie, Michalovce.

Kontakt:
Košický samosprávny kraj
Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program
Strojárenská 3
042 66 Košice
e-mail: lubomir.gerda@vucke.sk
Tel.: +421 55 6196 640

Logá participantov CURI

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.03.2022 12:40
Upravené: 24.03.2022 13:45