Tradície inšpirujú inovácie

Kultúra je jedným z kľúčových faktorov vplývajúcich na kvalitu života a pre spoločnosť ako aj pre jednotlivca plní niekoľko dôležitých funkcií. V meniacom sa globalizovanom prostredí, kde dynamický rozvoj technológií a zmeny socio-ekonomickej reality výrazne vplývajú na životný štýl človeka, je kultúra stálym zdrojom dobra a pevným pilierom pozitívnych hodnôt pre jednotlivca a celú spoločnosť.

Avšak i oblasť kultúry je nevyhnutne a prirodzene konfrontovaná s vonkajšími okolnosťami, ktoré predstavujú mnohé výzvy na znovuobjavenie či redefiníciu jej poslania. Košický samosprávny kraj si v rámci svojich kompetencií v oblasti kultúry s plnou vážnosťou uvedomuje dôležitosť a nenahraditeľnosť tohto segmentu verejných služieb a chce intenzívne pokračovať v ich skvalitňovaní. V kontexte týchto skutočností predstavuje Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji určenie hlavného zamerania rozvoja kultúry v regióne na obdobie 2020 – 2025 (s výhľadom do roku 2030) .

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Šitárová
Vytvorené: 20.02.2020 08:46
Upravené: 20.02.2020 08:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról