100. výročie úmrtia M. R. Štefánika (pripravované aktivity v regióne kultúrnymi zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK)

Rok Milana Rastislava Štefánika

100. výročie úmrtia M. R. Štefánika

(pripravované aktivity v regióne kultúrnymi zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK)

 

 

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Realizované aktivity sú v rámci projektu  „ Milan Rastislav Štefánik – poznaný i nepoznaný“, ktorý podporil Fond na podporu umenia:

 

Názov podujatia: „M.R. Štefánik – hviezda má rada hviezdy – astronóm a vedec“

Termín: 2019 máj

Miesto konania: GKPD Rožňava

- prednáška pre študentov SŠ (aj pre verejnosť)

Organizátor: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

www.kniznica-r.sk 

 

Názov podujatia: „M.R. Štefánik -  ako som fotografoval  ja“

Termín: máj - jún 2019

Miesto konania: GKPD Rožňava

- výstava fotografií pre verejnosť

Organizátor: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

www.kniznica-r.sk

 

Názov podujatia: „M.R. Štefánik – francúzsky občan i hrdý Slovák – šikovný diplomat“

Termín: jún 2019

Miesto konania: GKPD Rožňava

- prednáška

Organizátor: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

www.kniznica-r.sk

 

Názov podujatia: „Brigádny generál francúzskej armády M.R. Štefánik v česko-slovenskom zahraničnom odboji“

Termín: september 2019

Miesto konania: GKPD Rožňava

- prednáška pre študentov zapojených škôl (aj pre verejnosť)

Organizátor: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

www.kniznica-r.sk

 

Názov podujatia: „M.R. Štefánik – letec odvážny a vynaliezavý“

Termín: október 2019

Miesto konania: GKPD Rožňava

- prednáška

Organizátor: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

www.kniznica-r.sk

 

Názov podujatia: „Môj pohľad na M.R. Štefánika“ súťaž o najlepšiu esej

Termín: máj - november 2019

Miesto konania: GKPD Rožňava

- literárna súťaž pre študentov SŠ

Organizátor: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

www.kniznica-r.sk

 

 

Banícke múzeum v Rožňave

 

Názov podujatia: M.R. Štefánik – popredná osobnosť slovenských dejín

Termín: 2.5.2019

Miesto konania: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, Nám. baníkov 25, Rožňava

- Prednáška s prezentáciou o živote a kariére M.R. Štefánika a jeho zásluhy pri emancipácii Slovákov a položení základov a počiatkov ČSR – spojená s diskusiou.

- Malá prezentácia dobových pamätných predmetov súvisiacich s M. R. Štefánikom

Organizátor: Banícke múzeum v Rožňave

http://www.banmuz.sk

 

 

Gemerské osvetové stredisko Rožňava

 

Názov podujatia: Astronóm M. R. Štefánik

Termín: 17. máj 2019

Miesto konania: Hvezdáreň Rožňava

- prednáška, prezentácia a výstava pre školy a verejnosť o osobnosti M. R. Štefánika ako astronóma a jeho pôsobenie v tejto oblasti.

Organizátor: Gemerské osvetové stredisko Rožňava

http://www.gos.sk/aktuality

 

 

Hvezdáreň v Michalovciach

 

Názov podujatia: Milan Rastislav Štefánik - astronóm

Termín: 27. 5. - 31. 5. 2019

Miesto konania: Hvezdáreň v Michalovciach 

- Prednáška o M.R. Štefánikovi skôr o jeho astronomických aktivitách (prednáška sa uskutoční viackrát počas celého týždňa podľa objednávok);
- Výstava Štefánik, zapožičaná z Hornonitrianskej hvezdárne v Partizánskom. Na 9 paneloch, ktoré zobrazujú Štefánika nielen ako postavu slovenskej politiky pred 1. republikou a vedúcu osobnosť česko-slovenského zahraničného odboja, ale predovšetkým ako astronóma, ktorý sa so svojimi odbornými poznatkami presadil vo vedeckých kruhoch.

Organizátor: Hvezdáreň v Michalovciach

www.hvezdaren-mi.sk

 

 

Zemplínske osvetové stredisko Michalovce

 

Názov podujatia: M.R. Štefánik. Generál, vojenský letec, astronóm, diplomat a politik

 - spomienková slávnosť

Termín: 6. 5. 2019

Miesto konania: Galéria ZOS Michalovce

- prezentácia významnej osobnosti našich dejín

Organizátor: ZOS Michalovce

www.zosmi.sk

 

 

 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach

 

Názov podujatia: Milan Rastislav Štefánik 

Termín:  apríl 2019

Miesto konania:  ZKGZ Michalovce

- prednáška spojená  s prezentáciou  o živote Milan Rastislav Štefánik  s historikom 

PhDr. Václavom Ihnátom

Organizátor:  Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach

www.zkgz.sk

 

 

Názov podujatia: Beseda s Jozefom Banášom o knihe Prebijem sa! Štefánik. Muž železnej vôle.

Termín:  máj 2019

Miesto konania:  ZKGZ Michalovce

- Mladík z chudobnej rodiny neznámeho národa sa stal hvezdárom a generálom svetovej mocnosti. Čím sa motivoval a kde čerpal železnú vôľu siahať vždy až na dno síl? Stál za jeho smrťou Beneš? Bol Štefánik slobodomurár? Kto v skutočnosti vyhlásil Česko-Slovenskú republiku? Bol viac Čechoslovakistom alebo Slovákom?  Čím imponoval ženám a prečo sa neoženil?  Odpovede na tieto otázky  získate na besede so slovenským spisovateľom 

J. Banášom.

Organizátor:  Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach

www.zkgz.sk

 

 

Názov podujatia:  Veriť, milovať, pracovať  - Milan Rastislav Štefánik 

Termín:  1.10. – 31.10. 2019

Miesto konania:  ZKGZ Michalovce

- výstava o živote M.R. Štefánika

Organizátor:  Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci

so ŠVK v Košiciach

www.zkgz.sk

 

 

Zemplínske múzeum v Michalovciach

 

Názov podujatia:  Špacirki po varošu

Termín:  máj 2019

Miesto konania:  Michalovce

- Obľúbené podujatie, ktorým sa Michalovčanom a návštevníkom predstavuje história mesta formou sprevádzania po meste. V Michalovciach bola počas ČSR silná tradícia odkazu M. R. Štefánika. Boli tu jeho kasárne, most či ulica. Trasa Špacirok bude po miestach spojených

so Štefánikom v Michalovciach.

Organizátor: Zemplínske múzeum v Michalovciach, MsKS Michalovce;

www.zemplinskemuzeum.sk   www.kultura.michalovce.sk

 

 

 

 

 

Zemplínska knižnica v Trebišove

 

Názov podujatia: M.R. Štefánik  VERIŤ – MILOVAŤ - PRACOVAŤ

Termín: 2. september – 30. september 2019

Miesto konania: Zemplínska knižnica v Trebišove

- výstava mapujúca život a dielo M.R. Štefánika

Organizátor: Zemplínska knižnica v Trebišove v spolupráci so ŠVK

www.kniznicatv.sk, www.trebisov.sk , www.tvojtrebisov.sk, www.infolib.sk, Facebook Instagram

 

Názov podujatia:  Život, dielo a slovenská otázka pri vzniku Československa

Termín: 20. september 2019

Miesto konania: Zemplínska knižnica v Trebišove

- odborná prednáška JUDr. M. Gešpera – predsedu MS

Organizátor: Zemplínska knižnica v Trebišove v spolupráci s MS Martin

www.kniznicatv.sk, www.trebisov.sk , www.tvojtrebisov.sk, www.infolib.sk, Facebook Instagram

 

 

Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

 

Názov podujatia: M. R. Štefánik –  astronóm

Termín: máj, podľa dohody

Miesto konania: základné a stredné školy v Trebišove

- kultúrno-vzdelávacie podujatie o astronomických aktivitách M. R. Štefánika formou prezentácie, doplnené pozorovaním Slnka

Organizátor: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína

www.muzeumtv.sk 

 

 

Názov podujatia: Dedovizeň, festival Slovákov žijúcich v zahraničí

Termín: 4.máj 2019

Miesto konania: Amfiteáter Slovenské Nové Mesto

- v rámci festivalu Slovákov žijúcich v zahraničí, spomienka na výročie úmrtia kladením vencov k pamätníku M. R. Štefánika, ktorý sa nachádza v hraničnej obci Slovenské Nové Mesto;

Organizátor: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína a Obec Slovenské Nové Mesto

www.muzeumtv.sk  ,  www.slovenskenovemesto.sk

 

 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, Spišská Nová Ves

 

Téma: 100. výročie tragického úmrtia Milana Rastislava Štefánika

 

Podujatia k téme realizované Múzeom Spiša v SNV:

1. Príprava a realizácia výstavy pod názvom „Sto rokov bez Štefánika“ (20. 3. – 30. 4. 2019)

    ( autorský tým Bc. T. Stašiková, Mgr. J. Pavlis, Mgr. M. Furmaník,PhD.)

    Otvorenie výstavy 2. 5. 2019 o 16.00 hod. vo výstavnom priestore Múzea Spiša v SNV.

    Záštitu nad podujatím prijal primátor mesta Ing. Pavol Bečarik.

    Trvanie výstavy do 31. 12. 2019.

2. Komentovaná prehliadka s kurátorom, výstavou Sto rokov bez Štefánika, 4. 5. 2019

    o 10.00 hod. vo výstavnom priestore Múzea Spiša v SNV. Múzeum túto prehliadku ponúka  

    návštevníkom zdarma v deň 100. výročia tragédie.

3. 18. 5. 2019 počas podujatia Noci múzeí a galérií ponúkame špecializovaný interaktívny

    program pre najmenších návštevníkov a pre školskú mládež (zahraj si pexeso Štefánik 

    a kvíz Čo (možno) neviete o Štefánikovi. Komentovaná prehliadka výstavou o 18.00 hod.

4. 12. 6. 2019 o 16.00 hod. podujatie pre širokú verejnosť z cyklu Dvorné dialógy venované

    osobnosti M. R. Štefánika, hosť programu Mgr. Mária Gállová zo Spoločnosti M. R.

    Štefánika.

5. Prednáškový cyklus pre ZŠ a stredné školy, gymnázia s kurátorom výstavy.

    - september: Milan Rastislav Štefánik a jeho predkovia, rodičia, súrodenci a rodina

    - október: Milan Rastislav Štefánik ako mládenec, študent, všestranný vedec a cestovateľ

    - november: Štefánik – letec, vojak, generál, politik a diplomat

    - december: Štefánik, Štefánikovci a Spiš

Organizátor: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

www.muzeumspisa.com

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Marcel Lacko
Vytvorené: 23.04.2019 11:09
Upravené: 23.04.2019 11:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie