Spišský Jeruzalem


24 . – 26. máj 2019

Spišská Kapitula
Spišské Podhradie


Priestor na meditáciu

24. máj 2019 (piatok)


9:00
Cirkus Pinka
Bábkové divadlo spod Spišského hradu
Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ
Miesto: Kino Slovan, Spišské Podhradie
10:00
Cirkus Pinka
Bábkové divadlo spod Spišského hradu
Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ
Miesto: Kino Slovan, Spišské Podhradie
10:00
Aktivity v Synagóge
Pozorovanie slnka
Hvezdáreň a planetárium z Prešova
pre 1. stupeň základných škôl
Miesto: Synagóga, Spišské Podhradie
11:00
Prehliadka mlyna v Spišskom Podhradí
pre 2. stupeň základných škôl

11:30
Aktivity v Synagóge
Pozorovanie slnka
Hvezdáreň a planetárium z Prešova
pre 2. stupeň základných škôl
Miesto: Synagóga, Spišské Podhradie
16:00
Pobožnosť Krížovej cesty v Spišskom Jeruzaleme
Vedú: bohoslovci Kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka
Začiatok: Katedrála sv. Martina, Spišská Kapitula, Pažica
Okruh 3,5 km, čas trvania cca 2 hod.
18:00
Slávnostné otvorenie festivalu Spišský Jeruzalem
Láska, viera, nádej - hudobno-slovné pásmo
Spev: Maroš Bango
Miesto: Katedrála sv. Martina, Spišská Kapitula

25. máj 2019 (sobota)


9:30
Modlitba svätého ruženca v Spišskom Jeruzaleme
Vedú: bohoslovci Kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka
Miesto: Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Pažica
V prípade nepriaznivého počasia Katedrála sv. Martina,
Spišská Kapitula
10:00
Pútnická sv. omša
Celebruje: ThLic. Martin Majda, PhD., prefekt Kňazského
seminára biskupa J. Vojtaššáka
Hudobný sprievod: Dychová hudba Ordzovianka
Miesto: Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Pažica
V prípade nepriaznivého počasia Katedrála sv. Martina, Spišská
Kapitula
13:30
Spev sa nesie k výšinám
Účinkujú: Miešaný spevácky zbor Chorus Iglovia, Spišská Nová
Ves; Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča, VranovČemerné;
Miešaný spevácky zbor Chorus Minor, Levoča
Miesto: Katedrála sv. Martina, Spišská Kapitula
14:30
Živá krížová cesta
Pripravili: Farnosť Prešov - Nižná Šebastová, Oáza - nádej pre život
Miesto: Spišská Kapitula, námestie
16:30
Art-Photo-Video Spišského Jeruzalema
Vernisáž a výstava výtvarných prác, fotografií a videí
od žiakov ZŠ
Miesto: Penzión St. Martin, Spišská Kapitula
17:00
„Mozaika momentov“
Tanečno-slovný umelecký program
Účinkujú: študenti Súkromného konzervatória na Zádielskej
ul. v Košiciach, žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy na
Zádielskej ul. v Košiciach
Miesto: Katedrála sv. Martina, Spišská Kapitula
18:00
Piesne z obce Šarišského Jastrabia
Účinkuje: Ženská spevácka skupina Jastrebčan zo Šarišského
Jastrabia
Miesto: Katedrála sv. Martina, Spišská Kapitula
19:00
Matúš Lányi
Autorská výstava výtvarnej tvorby

Kurátorka výstavy: Dáša Pavúková-Uharčeková
Miesto: Synagóga, Spišské Podhradie
Mojše Band – ZIPSERIM
Hudobné dedičstvo Židov Horného Spiša, koncert
Miesto: Synagóga, Spišské Podhradie
20:30
„V Božej blízkosti“
Katolícke spoločenstvo Dvaja-traja v Kristovi
Pásmo svedectiev a modlitba chvál
Adorácia pred Eucharistiou
Vedie: gréckokatolícky kňaz, otec František Sochovič
Miesto: Katedrála sv. Martina, Spišská Kapitula

26. máj 2019 (nedeľa)


9:00
Slávnostná sv. omša
Celebruje: Mons. prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD.,
generálny vikár Spišského biskupstva
Miesto: Katedrála sv. Martina, Spišská Kapitula
13:00
„Spievaj Pánovi, duša spievaj“
Účinkujú: Farský spevokol Chorus Gracia, Spišské Podhradie
Spevácky zbor sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy; Villa Saxorum,
detský spevácky zbor pri ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie
Miesto: Katedrála sv. Martina, Spišská Kapitula
14:00
Živý plameň lásky
Scénické vystúpenie
Účinkujú: študenti 1. ročníka HDU Konzervatória Košice na
Timonovej 2
Scenár a réžia: Marta Vilhanová
Autori hudby: Juraj Vajo a Stanislava Ďzubáková
Hudobná spolupráca: Juraj Vajo
Hlasová spolupráca: Viera Drietomská
Miesto: Biskupská záhrada, Spišská Kapitula
15:00
Zmierenie
Vystúpenie gospelovej skupiny F6
Miesto: Katedrála sv. Martina, Spišská Kapitula
16:30
Prišla som Vám zaspievať
Spev: Anna Servická
Miesto: Katedrála sv. Martina, Spišská Kapitula
17:00
ARIE ANTICHE
Komorný koncert barokovej hudby
Účinkujú: Igor Kucer – tenor, Cassovia Baroque Trio – Jozef
Bikár (barokové husle), Róbert Kováč (barokové violončelo), Pavol
Farkas (čembalo)
Miesto: Katedrála sv. Martina, Spišská Kapitula
18:00
Záver festivalu Spišský Jeruzalem
Príhovor a požehnanie J.E.Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.,
spišský diecézny biskup
Miesto: Katedrála sv. Martina, Spišská Kapitula

Sprievodné akcie


24. máj 2019
13:30
Pozorovanie slnka pre verejnosť
Hvezdáreň a planetárium z Prešova
len v prípade priaznivého počasia
Miesto: Park za Mestským úradom, Spišské Podhradie
25. - 26. máj 2019
11:00, 15:00
Pamiatky UNESCO
Terénne exkurzie – prehliadka národných, prírodných
a kultúrnych pamiatok v Spišskom Jeruzaleme
Lektori:
Mgr. Vladimír Olejník – história Spišského Jeruzalema,
archivár Spišského biskupstva
RNDr. Marta Nižňanská – botanička
RNDr. Pavol Chromý – krajinný ekológ
Miesto začiatku exkurzie: Hodinová veža, Spišská Kapitula
Okruh exkurzie 3,5 km v trvaní 2 hod. Účastníkom odporúčame
vhodné oblečenie a obuv do terénu.
14:00
Historické pamiatky mesta Spišské Podhradie
Prehliadka historických skvostov mesta Spišské Podhradie
Začiatok exkurzie: Mariánsky stĺp na Mariánskom námestí,
Spišské Podhradie
Pozorovanie slnka, prednášky
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Miesto pozorovania slnka: Biskupská záhrada, Spišská Kapitula
Miesto prednášky: Spoločenská miestnosť - prízemie, Spišská
Kapitula 13
Sokoliarska skupina Lanner
Miesto: Biskupská záhrada, Spišská Kapitula
Tvorivé dielne pre deti a dospelých
Výtvarníčky Bottega, o. z.
Miesto: Podbránie Kňazského seminára, Spišská Kapitula 13
64. skautský zbor Štefana Kluberta, Levoča
film, prednáška, sprevádzanie, aktivity pre deti
Miesto: Brána Penziónu St. Martin, Spišská Kapitula
Biskupská záhrada, Spišská Kapitula
Lesík na Pažici, oproti Katedrále sv. Martina
Remeselné trhy
remeselné výrobky, výrobky a produkty z medu
Miesto: Spišská Kapitula, námestie
„U Martinovej husi – hostinec pre pútnikov“
prevádzkuje Penzión St. Martin
Miesto: Biskupská záhrada, Spišská Kapitula
Razenie medailónov pútnika
Miesto: Prezentačný stánok Spišského osvetového strediska

25. máj 2019
„Boh mení rodiny“
Katolícke spoločenstvo Dvaja-traja v Kristovi
10.00 – 11.30 „Stabilný život“, alebo Ako čeliť krízam
13.30 – 15.00 „Manželské piano“, alebo Keď viazne
komunikácia v manželstve
16.00 – 17.30 „Sila odpustenia“, alebo Kto je môj skutočný nepriateľ
Vedie: gréckokatolícky kňaz, otec František Sochovič a otec
Slavomír Tarasovič
Miesto: Záhrada a sýpka Penziónu St. Martin, Spišská Kapitula

26. máj 2019
„Boh mení rodiny“
Katolícke spoločenstvo Dvaja-traja v Kristovi
13.00 – 14.30 „Zdravie za akúkoľvek cenu“, alebo Skryté
nebezpečenstvo mágie
15.00 – 16.30 „Chcem mať sebavedomé dieťa“,
alebo Dôležité fakty o výchove
Vedie: gréckokatolícky kňaz, otec František Sochovič a otec
Slavomír Tarasovič
Miesto: Záhrada a sýpka Penziónu St. Martin, Spišská Kapitula
Zmena programu vyhradená! osvetasnv.sk

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Marcel Lacko
Vytvorené: 13.05.2019 14:21
Upravené: 13.05.2019 14:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy