Ekumenizmus

Mesto Košice ako aj okolitý región sa v minulosti vyznačoval kultúrnou a náboženskou rozmanitosťou, pričom si tento ráz zachoval doteraz. Na tradíciu spolupráce samosprávy a náboženských spoločenstiev pôsobiacich na jeho území nadviazal pri svojom vzniku aj Košický samosprávny kraj. Počiatkom spolupráce KSK s náboženskou obcou bolo zriadenie Rady pre dialóg ako poradného orgánu predsedu KSK. Členmi rady boli delegáti kresťanských cirkví a Židovskej náboženskej obce, jej tajomníčkou bola Mgr. Ľubica Dojčárová.

V druhom (2005 – 2009), treťom (2009 – 2013) a štvrtom volebnom období (2014 – 2017), poslanci Zastupiteľstva KSK na návrh JUDr. Zdenka Trebuľu, predsedu KSK, schválili zriadenie Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva KSK. Členmi komisie sú zástupcovia z radov poslancov Zastupiteľstva KSK, delegáti kresťanských cirkví a Židovskej náboženskej obce, jej tajomníčkou je Mgr. Ľubica Dojčárová. Komisia si kladie za cieľ rozvíjať dialóg na úrovni orgánov KSK a vedenia cirkví a náboženských spoločností, hľadať odpovede na etické a sociálne otázky a napomáhať rozvoju ekumenizmu v Košickom kraji.

Zásadný postoj k hodnotám rodiny vyjadril JUDr. Zdenko Trebuľa svojím podpisom pod memorandum o spolupráci KSK s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku so sídlom v Košiciach, za účelom vypracovania projektov na ochranu tradičnej rodiny, v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK.

Od svojich nesmelých počiatkov v roku 1989 ekumena v Košiciach prerástla hranice mesta a prenikla do priestoru Košického kraja, aby neprehliadnuteľným spôsobom ovplyvnila dejiny a súčasnosť mesta i kraja. Svojím vplyvom zasiahla ekumenické dianie aj v okolitých krajinách. Ekumenický pohyb v meste Košice prispel k rozvoju porozumenia a spolužitia obyvateľov mesta rôznej náboženskej a ideovej orientácie. Vitalita ekumenického diania je prísľubom jeho kontinuity a spoločenským príkladom, či modelom vzťahov, ktoré sú bezpochyby všeobecným želaním.

Celý dokument popisujúci rozvoj ekumenizmu v Košiciach a okolí je k dispozícii tu.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 26.11.2014 15:02
Upravené: 26.11.2014 15:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...