Urbanova veža je po šiestich rokoch opäť prístupná verejnosti

Aj napriek prebiehajúcim rekonštrukčným prácam si návštevníci môžu pozrieť novú expozíciu, ktorá približuje spôsob a princípy výroby omšového vína a zároveň poukazuje na niekdajšie najvýhodnejšie remeslo Košičanov - vinohradníctvo.

Urbanova veža je po šiestich rokoch opäť prístupná verejnosti S rekonštrukciou Urbanovej veže začala nezisková organizácia Perly Gotickej cesty vo februári, dôvodom bol dlhoročný zlý havarijný stav, ktorý ohrozoval okoloidúcich. Rekonštrukcia je financovaná z Programu cezhraničnej spolupráce ENI HUSKROUA, ktorého koordinátorom je Košický samosprávny kraj, vo výške 550 000 eur. Župa zároveň poskytla na opravu tejto národnej kultúrnej pamiatky dotáciu vo výške 10 000 eur. „Urbanova veža je jednou z dominánt historického centra Košíc a spolu s Dómom sv. Alžbety je častým miestom návštev turistov. Jej technický stav sa však za posledné roky výrazne zhoršil, preto sme sa rozhodli podať pomocnú ruku na jej obnovu. Čerpanie prostriedkov z programov cezhraničnej spolupráce je zložitým administratívnym procesom. Sme však radi, že táto nezisková organizácia sa zapojila do projektu a aj vďaka konzultáciám a poradenskej činnosti kontaktného bodu Košického samosprávneho kraja bola úspešná,“ povedal košický župan Rastislav Trnka.

Urbanova veža je po šiestich rokoch opäť prístupná verejnosti Urbanova veža potrebuje komplexnú obnovu, ktorá si vyžaduje investíciu viac ako 1,3 milióna eur, preto boli práce rozdelené na tri etapy. V prvej etape, ktorá sa začala vo februári, bude opravená strecha a krov, vymenená bude keramická krytina, zreštaurovaný bude vrcholový kríž s makovicou, obnovený bude bleskozvod a exteriér veže bude zreštaurovaný. „Dlhodobo sme čelili kritike, že z Urbanovej veže opadávajú škridly a ohrozuje tým okoloidúcich. Sme preto radi, že sa podarilo začať s prácami a môžeme túto pamiatku obnoviť. Nakoľko bude ešte potrebné zreštaurovať priestor pod strechou arkád a náhrobné kamene po stenách veže, zapojili sme sa ďalších výziev na získanie finančných zdrojov,“ povedala manažérka organizácie Perly Gotickej cesty Mária Bartková. Prvá etapa rekonštrukčných prác by mala byť ukončená vo februári budúceho roka.

Urbanova veža je po šiestich rokoch opäť prístupná verejnosti Aj napriek tomu, že práce na rekonštrukcii Urbanovej veže sú v plnom prúde, autori výstavy v spolupráci s farským úradom sa rozhodli po šiestich rokoch sprístupniť interiér verejnosti. Aktuálne je tu inštalovaná výstava pod názvom Dar kráľa. „Nakoľko je táto národná kultúrna pamiatka zasvätená patrónovi vinohradníkov, svätému Urbanovi, pre návštevníkov sme pripravili expozíciu, vďaka ktorej sa dozvedia viac o výrobe omšových vín. Okrem toho sú tu vystavené kňazské rúcha z obdobia tridentskej liturgie, historicky cenné liturgické knihy a iné predmety, ktoré približujú ducha doby. Zároveň výstava poukazuje na stredoveký eucharistický zázrak, ktorý sa stal ešte pred rokom 1350 v prvom kostole sv. Alžbety a zviditeľnil a povýšil mesto Košice na pútnické mesto, a to Bulou pápeža Bonifaca IX. z roku 1402,“ informoval autor výstavy Tomáš Harbuľák.

Výstava je počas letnej sezóny otvorená každý deň od obeda do 17.00 hod. V prípade záujmu sa je potrebné vopred ohlásiť na farskom úrade.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.06.2020 11:13
Upravené: 19.01.2021 17:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról