Štartuje rekonštrukcia Kreatívneho centra Košického kraja za takmer 19 miliónov eur

Košický samosprávny kraj dnes podpísal zmluvu s dodávateľom stavebných prác. Vlani zazmluvnil dodávateľa slaboprúdových rozvodov či stolárskych výrobkov.

Najväčší projekt kreatívneho centra na Slovensku za takmer 19 miliónov eur ožíva. Košický samosprávny kraj v pondelok 16. januára 2023 napriek zložitej dobe podpísal zmluvu na stavebné práce so žilinskou spoločnosťou HASTRA. Ešte v septembri minulého roka zazmluvnil kraj aj dodávateľa slaboprúdových rozvodov či stolárskych výrobkov, ktorým je spoločnosť Metrostav.

„Neskrývam obrovskú radosť a nadšenie, že za posledné desaťročia vstupujeme do najväčšieho investičného projektu v kreatívnom odvetví na celom východe Slovenska! Obrovský kus práce za celé štyri roky stál za to a aj keď čas na realizáciu tohto megaprojektu sa kráti, Kreatívne centrum Košického kraja si zaslúži podporu. Treba brať do úvahy, že ide o budovu v pamiatkovej zóne a výzvou pre nás budú aj neustále rastúce ceny stavebných materiálov. Sme však o krok bližšie k tomu, aby kreatívna komunita na východe získala priestor na tvorbu nových šancí pre študentov a absolventov umeleckých odvetví, tvorivých pracovníkov, umelcov, osôb v slobodnom povolaní, podnikateľov a ostatných subjektov v kultúre a kreatívnych odvetviach. Táto sféra má nesmierny potenciál zamestnávať omnoho viac ľudí ako v súčasnosti. Práve v kreatívnych odvetviach vznikajú inovácie, ktoré obohacujú ďalšie sektory,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Architektonické riešenie areálu bývalej tabakovej továrne počíta s úpravou budovy tak, aby bola rozčlenená na jednotlivé funkčné bloky. Tie možno samostatne využívať rôznymi subjektmi. V pláne je výmena ústredného kúrenia, sociálnych zariadení, výmena rozvodov, oprava fasády aj strechy. Súčasťou rekonštrukcie historickej budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach bude dostavba podkrovia a vytvorenie novej plochy na streche budovy s dominantnou kovovou konštrukciou.

V kreatívnom centre vzniknú otvorené pracovné dielne a otvorené inovačné ateliéry, najmä so zameraním na media art a dizajn, ale aj scénické či vizuálne umenie, remeslá a kultúrne dedičstvo. Súčasťou tiež budú programy na podporu podnikania (inkubátor a akcelerátor, co-working, prenájom priestorov a technológií) a nezabúda sa ani na podporu spolupráce a sieťovania. Modernizácia sa zrealizuje citlivo aj s ohľadom na pripomienky pamiatkarov. Projekt popri investícii do už existujúcich budov zahŕňa aj nákup inovatívnych technológií a najneskôr v druhom polroku sa plánuje aj spustenie realizácie niektorých mäkkých aktivít v podobe workshopov, školení či individuálneho poradenstva.

Ministerstvo kultúry SR, ktoré je sprostredkovateľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), pripravovalo výzvu na kreatívne centrá už od roku 2017. Vyhlásilo ju v lete 2019, hneď na to podal kraj žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Zo všetkých šiestich podporených projektov v rámci výzvy IROP získal najvyššiu čiastku – takmer 18 miliónov eur. Zmluvu s ministerstvom kultúry podpísala Košická župa v decembri 2020. Podľa nej by mal kraj vyčerpať financie z eurofondov do konca roka 2023. Príspevok z IROP predstavuje 95 % rozpočtu projektu, Košický samosprávny kraj spolufinancuje čiastkou takmer 1 mil. eur.

Náročný proces žiadateľom výrazne skrátil lehotu na realizáciu kreatívnych centier a viacerí sa preto rozhodli z projektu odstúpiť. Hoci župa podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok hneď po vyhlásení výzvy v roku 2019, hodnotenie projektu ministerstvom kultúry trvalo rok. S prípravou verejného obstarávania začal kraj v novembri 2020, ihneď po schválení projektu. Košický samosprávny kraj sa musel vyrovnávať so zložitým procesom verejného obstarávania. Úrad pre verejné obstarávanie prikázal rozdeliť zákazku na štyri časti. Proces verejného obstarávania zdržali okrem pandémie i zvýšené ceny stavebných materiálov, pre ktoré viacerí uchádzači neboli schopní splniť zákazku. Župa tak musela opakovane vyhodnocovať ďalších uchádzačov v poradí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Jana Jánošíková
Vytvorené: 16.01.2023 14:15
Upravené: 16.01.2023 17:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine