Pozvánka na májové podujatia pri príležitosti Roku nástennej maľby v regiónoch Gemer a Malohont

V roku 2022 získalo 12 gotických kostolov na Gemeri a Malohonte prestížny titul Európske dedičstvo /European Heritage Label/. Pri tejto príležitosti bol rok 2023 vyhlásený v Banskobystrickom a Košickom kraji a ich regiónoch Gemer a Malohont za Rok nástennej maľby. Prostredníctvom podujatí z rôznych žánrov pre laickú i odbornú verejnosť sa tak budú prezentovať klenoty - unikátne fresky v kostoloch a podporovať hodnoty značky Európske dedičstvo. V máji sa uskutoční 6 podnetných aktivít, ktoré oslovia širokú verejnosť a všetky vekové kategórie.

Do organizácie zaujímavých, zábavných i poučných podujatí sa počas roku zapojí viac organizátorov. Banskobystrický samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami v ich zriaďovateľskej pôsobnosti - Gemersko-malohontské osvetové stredisko, Gemersko-malohontské múzeum, Knižnica Mateja Hrebendu i Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, Banícke múzeum v Rožňave, Gemerské osvetové stredisko v Rožňave a Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, či združenie Gotická cesta tak vytvoria pestrú a tematicky bohatú paletu podujatí pre podporu a zvýraznenie významu nástenných malieb v gotických kostoloch Gemera a Malohontu.

V rámci Banskobystrického kraja realizuje Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote podujatie pre deti s názvom Súhvezdia na dosah ruky a Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote zase prednášku etnologičky na tému Z kostolov inšpirované.

Začiatok mája sa niesol v znamení jednodňového výletu, ktorý pripravil Košický kraj a Košice Región Turizmus pod názvom Gemerské sakrálne tajomstvá I., ktorého súčasťou bol workshop v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave zas pripravuje podujatie pre celú rodinu Krásny Gemer - Zrkadlo minulosti. Fantastický stredovek v Gemerskom osvetovom stredisku ponúkne viacero podujatí, vrátane premietania filmu s rovnakým názvom. Ďalšie aktivity  prilákajú neprofesionálnych fotografov, ktorí budú fotografovať sakrálne objekty, vybrané gotické kostoly.

Bližšie informácie k jednotlivým podujatiam:
Súhvezdia na dosah ruky - workshop
Dátum: 18. mája 2023 (štvrtok) o 10.00 hod, organizátor: Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, Hvezdáreň v Rimavskej SobotePodujatie s názvom "Súhvezdia na dosah ruky" sa bude konať 18.mája 2023 o 10.00 h priamo na Hvezdárni v Rimavskej Sobote. Podujatie bude zamerané na workshopové aktivity pre žiakov ZŠ, počas ktorých budú modelovať hlinené tabuľky s maľovanými súhvezdiami. Vytvorené práce budú zapojené do súťaže a víťazi budú ocenení.


Fantastický stredovek
Dátum: 19. mája 2023 (piatok) o 18.00 hod, Dom tradičnej kultúry Gemera (Betliarska 8, Rožňava) a 20. mája 2023 (sobota) v teréne, organizátori: Gemerské osvetové stredisko v Rožňave v spolupráci s OZ Gotická cesta
Pod názvom Fantastický stredovek sa budú realizovať viaceré aktivity, a to projekcia dokumentárneho filmu o stredovekých nástenných maľbách na Gemeri a Malohonte  Fantastický stredovek (Erik Praus, 2019, 52 min.), prednášky Petra Palguta (OZ Gotická cesta) a profesora Ľuba Stacha, ktorý bude viesť fotografický workshop pre neprofesionálnych fotografov v teréne so zameraním na sakrálne objekty. Fotografický workshop sa uskutoční v sobotu 20.5.2023 pre prihlásených účastníkov. Podujatie je určené pre širokú verejnosť.

Krásny Gemer - Zrkadlo minulosti- stredoveký deň v knižnici
Dátum: 24. mája 2023 (streda), organizátor: Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského sa chystá na stredoveký deň v knižnici plný unikátnych aktivít a ukážok rušného dňa pod hradbami pre všetky vekové kategórie. Pravú atmosféru stredoveku vytvoria šermiarske vystúpenie, ukážky zbraní, streľba z luku - šermiarske zoskupenie DASS Aramis Košice, život sokolov a ich úloha v živote šľachty či prezentácia a beseda o knižniciach v kláštoroch.

Z kostolov inšpirované...- odborná prednáška etnologičky Mgr. Ľudmily Pulišovej
Dátum: 25. mája 2023 (štvrtok) o 16.00 hod, organizátor: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote
Témou odbornej prednášky sú dekoratívne prvky nielen ľudových truhlíc z 18. a 19. storočia a ich inšpirácia vo výzdobe gotických kostolov. Boli to gotické kostoly s výzdobou ich interiérov, ktoré boli vzorom a poskytovali predlohy pre ľudových tvorcov a pre ľudový výtvarný prejav. Motívy z výzdoby kostolov tak nachádzame na najrozličnejších zdobených predmetoch, napríklad na prvkoch vybavenia interiérov ľudových obydlí. Hľadanie podobností a vzťahov je zaujímavou detektívkou. Odborná prednáška etnologičky Mgr. Ľudmily Pulišovej ozrejmí prepojenie dekoratívnych prvkov ľudových tvorcov a unikátnej freskovej výzdoby kostolov Gotickej cesty.

Fakty:
Rok nástennej maľby 2023
Spoločná aktivita Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja, ktorá približuje krásy a nevyčísliteľnú hodnotu stredovekých fresiek v 12 gotických kostoloch v regiónoch  Gemer a Malohont. Prostredníctvom podujatí kultúrneho - spoločenského, vzdelávacieho a popularizačného charakteru oslovuje široké masy, rôzne skupiny obyvateľov regiónov a priťahuje do regiónu turistov a návštevníkov. Zároveň šíri odkaz značky Európske dedičstvo o spoločných európskych hodnotách.


Značka Európske dedičstvo
Značka Európske dedičstvo (European Heritage Label) funguje v súčasnej podobe od roku 2013. Slovenskej pamiatke bola udelená po prvýkrát. Stredoveké nástenné maľby v kostoloch na Gemeri a Malohonte sa tak pridali k starovekému srdcu Atén, archeologickému parku Carnuntum v Rakúsku, synagóge v Budapešti, kostolu Javorca v Slovinsku a ďalším lokalitám v Európe. Značka Európske dedičstvo je udeľovaná lokalitám či udalostiam, ktoré zohrali významnú úlohu v procese tvorby súčasnej Európy a ktoré odzrkadľujú spoločné európske hodnoty. 
Gotické kostoly v regiónoch Gemer a Malohont - Gotická cesta
Evanjelické chrámy a.v. v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, Kameňanoch, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach, katolícke kostoly v Chyžnom, Rákoši a Šiveticiach, či kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci, čaká v najbližších rokoch množstvo aktivít zameraných na prezentáciu vzácneho dedičstva a zaujímavej histórie na Gotickej ceste spojenej s týmito pamiatkami.
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Jana Jánošíková
Vytvorené: 10.05.2023 11:10
Upravené: 10.05.2023 11:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine