„Región Spiš, je podobne, ako náš Gemer, krásny a bohatý na rôznorodosť vo folklóre.  Gemerské osvetové stredisko chce prostredníctvom speváckych domov priblížiť repertoár a spevácke štýly nielen z domáceho regiónu, ale aj z rôznych iných. Tentokrát naše pozvanie prijala vedúca detského súboru Šafolka pani Marcela Maniaková zo Smižan. Táto silná folklórna osobnosť zo Spiša je známa úspechmi, ktoré jej poctivou prácou získavajú deti spomínaného detského súboru. Svoj región, ale aj štýl práce a piesňový repertoár, príde predstaviť spolu s ľudovou hudbou jej syna Dominika Maniaka, ktorý súčasne primášuje aj v ľudovej hudbe folklórneho súboru Hornád v Košiciach,“ uvádza Mária Hlaváčová z Gemerského osvetového strediska v Rožňave.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.