Návrh CP

Vyšší územný celok sa na základe § 38, písm. b), zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov vyjadruje k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií.

Návrh rámcového Cestovného poriadku ŽSR na obdobie platnosti 2021/2022 (platný od 12. decembra 2021).
Železničné trate v Košickom samosprávnom kraji, na ktorých je prevádzkovaná regionálna osobná železničná doprava:

Zdroj: Železnice Slovenskej republiky

Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov je možné predkladať na poštovú adresu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Úsek obchodu
Sekcia marketingu
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

prostredníctvom internetového formuláru https://www.zssk.sk/zakaznicke-podania/

Informácie o osobnej železničnej doprave uverejňuje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. na stránke www.slovakrail.sk

Autor/zdroj: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD./ŽSR
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 08.01.2021 14:28
Upravené: 01.06.2021 08:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról