Rámcovy návrh CP 2023/2024

Návrh rámcového Cestovného poriadku ŽSR na obdobie platnosti 2023/2024 (platný od 10. decembra 2023).
Železničné trate v Košickom samosprávnom kraji, na ktorých je prevádzkovaná regionálna osobná železničná doprava:

Zdroj: Železnice Slovenskej republiky

Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov je možné predkladať na poštovú adresu:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Úsek obchodu
Sekcia marketingu
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

Prostredníctvom internetového formuláru ZSSK - https://www.zssk.sk/zakaznicke-podania/
Prostredníctvom e-mailu na adresu organizátora IDS Východ - info@idsvychod.sk
Občania môžu zasielať svoje pripomienky k návrhu rámcového Cestovného poriadku ŽSR na obdobie platnosti 2023/2024 do 16. 07.2023 aj na mailovú adresu miroslav.fazekas@vucke.sk
Informácie o osobnej železničnej doprave uverejňuje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. na stránke www.slovakrail.sk

Košický samosprávny kraj spoločne s organizátorom IDS Východ spracoval prehľad najzásadnejších zmien, ktoré sú rozčlenené podľa jednotlivých železničných tratí v KSK:
Rámcový návrh GVD 2023/2024 pokračuje v implementácii Plánu dopravnej obslužnosti Slovenskej republiky v železničnej doprave, ktorý bol schválený Mistrstvom dopravy SR dňa 31.3.2022. Ide o návrh, ktorý je určený na pripomienkovanie zo strany širokej verejnosti, v nasledujúcich mesiacoch sa predpokladá jeho finálne dopracovanie do konečného návrhu GVD.

V nasledujúcom texte sú zhrnuté informácie o plánovanom prevádzkovom koncepte vlakov na jednotlivých tratiach východného Slovenska (územie KSK a PSK):

 • Trať 160 Košice – Plešivec (– Zvolen)
  Navrhnuté je posilnenie rýchlikov jazdiacich na trase Košice – Zvolen a späť na interval 120 minút, zatiaľ je vedenie vybraných vlakov s poznámkou „ide odo dňa vyhlásenia“.
 • Trať 169 Košice – Hidasnémeti
  Bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu.
 • Trať 173 Červená Skala – Margecany
  Bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu.
 • Trať 180 Košice – Poprad-Tatry (– Žilina)
  V diaľkovej doprave dochádza k zavedeniu dvoch párov nových vlakov na trase Prešov – Poprad – Žilina – Púchov – Valašské Meziříčí – Olomouc – Pardubice – Praha a späť.
  Z dôvodu predpokladanej modernizácie úseku Vydrník – Poprad-Tatry došlo k úprave časových polôh vlakov regionálnej aj diaľkovej dopravy.
  Vybrané regionálne vlaky Košice – Poprad-Tatry sú z dôvodu modernizácie ukončené v ŽST Spišská Nová Ves.
 • Trať 188 Košice – Prešov – Lipany – Plaveč
  V diaľkovej doprave dochádza k zavedeniu dvoch párov nových vlakov na trase Prešov – Poprad – Žilina – Púchov – Valašské Meziříčí – Olomouc – Pardubice – Praha a späť.
  V regionálnej doprave bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu.
  Upravený koncept vedenia študentských vlakov Košice – Prešov – Plaveč (a Plaveč – Stará Ľubovňa) aj v piatky na obdobný systém, ako platí v nedele.
 • Trať 190 Košice – Čierna nad Tisou – Čop
  Bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu.
 • Trať 191 Michaľany – Humenné (– Łupków)
  Bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu.

 

Autor/zdroj: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD./ŽSR
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 08.01.2021 14:28
Upravené: 28.06.2023 11:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine