Program 2017

Odborný program konferencie DOPRAVA V KOŠICKOM REGIÓNE DO ROKU 2020

Sekcia A:     
Cestná doprava - dopravná infraštruktúra, perspektívne systémy riadenia dopravy a kvalita služieb

 • Dopravná infraštruktúra
 • Inteligentné dopravné systémy
 • Bezpečnosť a spoľahlivosť dopravných systémov
 • Štandardy dopravnej obslužnosti mesta a regiónu 


Sekcia B:     
Železničná doprava a infraštruktúra - modernizácia koľajovej dopravy v regiónoch a kvalita služieb

 • Prevádzka a ekonomika koľajovej dopravy v mestách a regiónoch
 • Kvalita služieb v popularizácii železničnej dopravy v mestách a regiónoch
 • Analýzy a trendy modernizácie koľajovej dopravy v mestách a regiónoch
 • Dostupnosť a dopravná obslužnosť vo väzbe na koľajovú dopravu
 • Harmonizácia a odstraňovanie súbežností v železničnej doprave


Sekcia C:     
Integrovaná doprava a logistika - inštitucionálna podpora, financovanie IDS

 • Udržateľná mobilita v mestách a regiónoch
 • Teoretické a praktické aspekty integrácie dopravy v mestách a regiónoch
 • Skúsenosti z budovania IDS v zahraničí
 • Realizácie Plánov udržateľnej mobility, Plánov dopravnej obslužnosti miest a regiónov


Sekcia D:     
Udržateľná doprava - potenciál a príležitosť pre rozvoj v Košickom kraji (Last mile, Budovanie Smart cities, cyklodoprava a cykloturistika)

 • Letecká doprava
 • „Smart cities“ na Slovensku a v zahraničí
 • Projekt Last mile a výmena skúseností


V druhý deň konania konferencie bude po ukončení sekcie D - Udržateľná doprava, prebiehať panelová diskusia so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby SR, Mesta Košice, Košického samosprávneho kraja, Technickej univerzity v Košiciach, Žilinskej univerzity v Žiline, Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. a Železnicami Slovenskej republiky.

Program bude spresnený po zostavení podrobného zoznamu prezentácií a bude zaslaný predbežne prihláseným účastníkom konferencie.
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 23.03.2015 10:39
Upravené: 16.05.2017 11:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Most cez Ružín Dobrovoľníctvo