Úvodné informácie

KOŠICKÝ A PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
organizujú konferenciu s medzinárodnou účasťou
"Doprava v Regióne Východné Slovensko 2014 - 2020"

Dátum konania konferencie: 24. – 25. júna 2015

Mies
to konania konferencie: Hotel Yasmin, Košice

Pod záštitou
Ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ing. Jána Počiatka
Predsedu Košického samosprávneho kraja, JUDr. Zdenka Trebuľu
Predsedu Prešovského samosprávneho kraja, MUDr. Petra Chudíka

Odborní garanti konferencie:
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. Žilinská univerzita v Žilina
doc. Ing. Ján Mandula, PhD. Technická univerzita Košice
doc. Ing. Brigita Salaiová, PhD. Technická univerzita Košice
Ing. Ladislav Olexa, PhD. Košický samosprávny kraj

Prípravný výbor konferencie:
Ing. Ladislav Olexa, PhD., Košický samosprávny kraj
PhDr. Pavol Bžán, MA., Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ing. Václav Mihok, Prešovský samosprávny kraj
Ing. Vladimír Kozák, Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Ing. Jaroslav Tešliar, PhD., Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
Ing. Miroslav Fazekaš, PhD., Košický samosprávny kraj

CIEĽ KONFERENCIE
je prezentovať riešenia pri budovaní udržateľného integrovaného dopravného systému v "Regióne Východné Slovensko", vrátane dopravných projektov podporených technicko-ekonomickými štúdiami o ekonomickej efektívnosti a trvalej udržateľnosti, v zmysle schváleného Dopravného plánu SR na roky 2014 – 2020.

Konferencia je určená pre zástupcov projekčných firiem a realizátorov stavieb, pre odborníkov z výskumných ústavov, univerzít a pracovníkov štátnej správy a samosprávy zaoberajúcich sa dopravnou problematikou.
Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický.

Šablóna príspevkov:
Slovenská verzia
Anglická verzia

Hotel Yasmin
Adresa: Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 795 11 00

Pozvánka (.pdf) - SK

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 20.03.2015 08:18
Upravené: 01.07.2015 10:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Most cez Ružín Dobrovoľníctvo