Konferencia 2017

KOŠICKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ
organizuje 3. medzinárodnú odbornú konferenciu
"Doprava v Košickom regióne do roku 2020"

Pod záštitou
PaedDr. Arpáda Érseka, minister dopravy a výstavby SR
JUDr. Zdenka Trebuľu, predseda Košického samosprávneho kraja
MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH.,  primátor Mesta Košice

Dátum konania konferencie: 7. - 8. september 2017

Miesto konania konferencie:
Hotel Yasmin, Košice

Viac informácii o konaní konferencie nájdete na oficiálnej stránke konferencie - http://www.doprava2020.sk


Odborní garanti konferencie:
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. Žilinská univerzita v Žilina
doc. Ing. Ján Mandula, PhD. Technická univerzita v Košiciach
doc. Ing. Brigita Salaiová, PhD. Technická univerzita v Košiciach
Ing. Ladislav Olexa, PhD. Košický samosprávny kraj

Prípravný výbor konferencie:
Ing. Ladislav Olexa, PhD., Košický samosprávny kraj
PhDr. Pavol Bžán, MA., Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ing. Jaroslav Tešliar, PhD., Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
Ing. Julianna Orbán Máté, PhD., EZÚS Via Carpatia
Ing. Miroslav Fazekaš, PhD., Košický samosprávny kraj

CIEĽ KONFERENCIE
Podpora rozvoj dopravy, dopravnej infraštruktúry a projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 v oblastiach cestná doprava, železničná doprava, verejná osobná doprava a cyklistická doprava. Počas konferencie chceme predstaviť moderné trendy v oblasti tarifno-informačného zabezpečenia verejnej dopravy, použitých technológií pri riadení dopravy, zdieľania bicyklov a osobných automobilov, predstaviť využiteľnosť dát v dopravnom plánovaní, budovanie inteligentného ekosystému služieb a podporiť zámery „Smart cities“ , „Last mile“ a Via Carpatia.

Konferencia je určená pracovníkom štátnej správy a samosprávy, vedeckým a odborným pracovníkom univerzít, vysokých škôl, výskumných ústavov a projekčným firmám.
Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický.

 

Prihlásenie sa na konferenciu"Doprava v Košickom regióne do roku 2020"
Pozvánka (.pdf) - SK
Prihláška

Šablóna príspevkov:
Slovenská verzia
Anglická verzia

Hotel Yasmin
Adresa: Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 795 11 00

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 20.03.2015 08:18
Upravené: 12.09.2017 08:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...