Prihlásenie 2017

Prihlásenie ne konferenciu Doprava v Košickom regióne do roku 2020
07. – 08. september 2017 v Košiciach

prostredníctvom online formulára na stránkach konferencie

Oficiálna stránka konferencie


Výzva na prihlásenie príspevkov na konferenciu
V prípade vášho záujmu o aktívnu účasť v niektorej z pripravovaných sekcií konferencie,  Vás prosíme aby ste prihlásili Váš príspevok s uvedením:

 • autor/autori príspevku : meno a priezvisko, titul
 • predbežný názov príspevku 
 • krátka anotácia príspevku max. 100 slov, na základe ktorej budú  príspevky vybrané pre prezentáciu, pre časopis resp. pre zborník.

Príspevok v rozsahu  minimálne 5 a maximálne 8 strán, formát strany A4, vo formáte Microsoft WORD  (.doc, .docx), veľkosť 12 pt, Typ písma Times New Roman.

Dôležité termíny:

 1. Termín pre zaslanie anotácie:     
  25. jún 2017 
 2. Informácia o akceptácii príspevku:     
  7. júl 2017
 3. Možnosť on-line prihlásenia na konferenciu:     
  9. jún 2017
 4. Zaslanie vypracovaného textu príspevku v slov. / ang. jazyku:    
  14. júl 2017
 5. Pozvánka na konferenciu s podrobným programom:     
  15. júl 2017
 6. Uzávierka on-line registrácie:    
  15. august 2017

Organizačné pokyny a platby:
Prihlasovanie na konferenciu prostredníctvom on-line formulára.

 1. Výška základného účastníckeho poplatku:    
  180 € 
 2. Zástupcovia štátnej správy, samosprávy, univerzít a vysokých škôl:     
  100 € 
 3. Výška poplatku pre prednášajúceho (1. autor príspevku):     
  bez poplatku
 4. Výška poplatku za tlačený zborník prednášok bez účasti:    
  40 €

Účastnícky poplatok zahŕňa Zborník prednášok v elektronickej forme (USB) a vedecký časopis TUKE, propagačné materiály, občerstvenie počas prestávok. Jednotlivé položky účastníckeho poplatku nebudú vo faktúre vyčíslené.  Registrácia na mieste nie je možná.

Inštrukcie k platbe:
Všetky poplatky je potrebné uhrádzať na číslo účtu:
IBAN: SK52 5600 0000 0004 4719 0007
BIC (SWIFT): KOMASK2X
VS: 07092017
KS: 0308
ŠS: IČO platiteľa
Správa pre prijímateľa: Meno Priezvisko účastníka

Platba zo zahraničia:
Prijímateľ:
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
Strojárenská 3
040 01 Košice

Banka:
Prima banka Slovensko a.s.
Pobočka Košice
Hlavná 7
040 01 Košice

Prosíme poplatok uhradiť najneskôr do 15. augusta 2017.
Účastník konferencie si hradí ubytovanie aj cestovné náklady sám.

Storno podmienky: Pri odhlásení účastníka do 5 dní pred začiatkom konferencie je stanovený storno poplatok vo výške 25% z ceny objednaných služieb. Neskôr aj v prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Zastúpenie účastníka je možné. Presunutie poplatku na ďalší rok konferencie nie je možné.

Kontaktná osoba:
PhDr.: Zuzana Klimovská
e-mail: zuzana.klimovska@arr.sk
Mobil: +421 55 68 22 822

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 23.03.2015 11:19
Upravené: 15.06.2017 10:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...