Integrovaný dopravný systém

Odbor dopravy Úradu Košického samosprávneho kraja dlhodobo vyvíja iniciatívu pre vznik IDS formou spolupráce s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky a dopravcami pôsobiacimi v Košickom regióne Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., eurobus, a. s., ARRIVA Michalovce, a. s. a Dopravný podnik mesta Košice, a. s.
V súlade s vypracovanou štúdiou „Inštitucionálna a organizačná analýza rozvoja systémov verejnej osobnej dopravy na regionálnej úrovni Košického samosprávneho kraja“, s ohľadom na ekonomickú náročnosť prevádzky spoločnosti ORID, s. r. o. (založenej 1. 3. 2010), nevyjasnené postoje objednávateľov verejnej dopravy k vstupu do organizátora a na základe uznesenia č. 95/2014 Zastupiteľstva KSK k 31. 8. 2014, boli kompetencie a úlohy spoločnosti ORID, s. r. o. od 1. 9. 2014 prenesené na Odbor dopravy Úradu Košického samosprávneho kraja.
Odbor dopravy Úradu KSK sa intenzívne venuje a pracuje na vytvorení „Regiónu Východné Slovensko“ a na trvalo udržateľnom systéme IDS v súlade so schválenými strategickými dokumentmi - „Strategický plánom rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020“ a „Rozvoj verejnej osobnej dopravy“.

Hlavné úlohy Odboru dopravy Úradu KSK:

 • Inštitucionálna podpora pre vznik IDS
 • Koordinácia cestovných poriadkov verejnej pravidelnej dopravy
 • Vypracovanie jednotného prepravného poriadku a tarify
 • Podpora pre budovanie infraštruktúry IDS
 • Riadenie prevádzky IDS a jeho kontrola
 • Rozvoj integrovaného dopravného systému
 • Vytvorenie podmienok pre trvalo udržateľnú regionálnu a mestskú mobilitu
 • Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých dopravných systémov v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Princípy integrácie dopravného systému v KSK:

 • Optimalizácia dopravy v Košickom kraji s ohľadom na mestskú dopravu a regionálnu železničnú a autobusovú dopravu
 • Koordinácia autobusových liniek prímestskej dopravy
 • Optimalizácia dopravnej obsluhy pozdĺž hlavných železničných trás
 • Vytvorenie nadväzujúcich liniek optimalizovanej autobusovej dopravy s využitím autobusov so zodpovedajúcou kapacitou
 • Vypracovanie jednotného prepravného poriadku
 • Vytvorenie jednotného cestovného lístka a tarify
 • Vybudovanie kvalitného a komplexného informačného systému pre cestujúcich (informačné tabule v prestupných uzloch a dopravných prostriedkoch, prepojenie informačného a dispečerského systému dopravcov)

Prezentácia IDS v Košickom samosprávnom kraji

 

Autor/zdroj: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 11.11.2014 14:26
Upravené: 30.03.2015 13:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia