Daň z motorových vozidiel

Zákon 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum účinnosti 1. január 2016


Od 1. januára 2016 je v platnosti aktualizácia Zákona 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sadzby dane z motorových vozidiel už neurčuje vyšší územný celok, ale sadzby dane sú jednotné pre celú Slovenskú republiku.

Daňové priznania sa podávali na príslušné daňové úrady podľa miesta evidencie vozidiel. V  súčasnosti správu dane vykonávajú daňové úrady podľa sídla právnických osôb a podľa trvalého pobytu fyzických osôb. Daňovníci zasielajú daňové priznanie k dani z motorových vozidiel na jeden – im príslušný daňový úrad, aj keď majú vozidlá registrované v každom kraji na Slovensku.

Sadzba dane je ročná
a pre správne priradenie ročnej sadzby je potrebné správne posúdiť základ dane podľa toho, o aké vozidlá sa jedná.

Staršie, už neaktuálne VZN:
· VZN č. 8/2010 - platné od 01. 01. 2011
· VZN č. 4/2006 o zmene VZN č. 3/2004 - platné do 31. 12. 2010
· VZN č. 3/2004 o zavedení dane z motorových vozidiel
· konverzná tabuľka - platné do 31. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 14.12.2016 10:55
Upravené: 04.06.2019 15:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról