Databáza investičných príležitostí v CR v Košickom kraji pre rok 2015

Sekcia cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v záujme podpory rozvoja infraštruktúry v cestovnom ruchu pripravila v súčinnosti s VÚC registračný formulár pod názvom „Ponuka nehnuteľnosti – využitie pre oblasť cestovného ruchu“. Registračný formulár bol podkladom pri vytváraní centrálnej databázy investičných príležitostí v cestovnom ruchu na území Slovenska.

Cieľom bolo identifikovať objekty vhodné pre uskutočnenie investičného zámeru, sústrediť ich na jednom mieste a poskytnúť, prehľadnú a komplexnú databázu záujemcov, ktorí majú záujem o kúpu, prípadne dlhodobý prenájom objektu s následným využívaním v cestovom ruchu.

Aby bolo možné nehnuteľnosť ponúknuť investorovi, bolo potrebné ju zaregistrovať do databázy. Z tohto dôvodu referát cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja spracoval databázu investičných možností Košického kraja. Zverejnená databáza nie je konečnou verziou bude priebežne dopĺňaná, resp. aktualizovaná dvakrát ročne (k aprílu a k októbru príslušného kalendárneho roka).

Referát cestovného ruchu z vytvorenej databázy do konca roka 2015 vydá informačnú publikáciu o investičných príležitostiach v CR.

Databáza investičných príležitostí v cestovnom ruchu v KSK

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 04.08.2015 09:51
Upravené: 04.08.2015 10:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine