Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Múzeum Spiša odhalí prvú časť novej expozície Príroda Spiša

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, odhalí svojim návštevníkom prvú časť novej expozície Príroda Spiša. Jej súčasťou sú aj nové interaktívne prvky, ktoré sa múzeu podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore kraja v rámci internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie. „Našim cieľom je, aby krajské kultúrne zariadenia kráčali s dobou a exponáty neboli iba za sklenenými vitrínami. Inovatívne novinky, ktoré v nich pribúdajú, majú upútať pozornosť návštevníka. V Múzeu Spiša sa môžu tešiť napríklad na interaktívnu 3D mapu Spiša s projekciou, ktorá takýmto zaujímavým spôsobom znázorňuje geológiu, vodstvo aj chránené územia či sídla tohto regiónu. Verím, že túto novinku ocenia návštevníci aj školáci,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.   

Prvé miestnosti novej expozície prekvapia návštevníkov témou, obsahom aj výtvarným riešením. Prírodovedná expozícia začína netradične prezentáciou histórie múzejníctva na Spiši a prvého Paltzmannovho múzea v Spišskej Novej Vsi. Inštalácia originálnych zbierok z múzea rodiny Csákyovcov umožňuje nahliadnuť do ich kaštieľa v Hodkovciach. Poznatky o múzeách a osobnostiach prírodovedy a múzejníctva Spiša získajú návštevníci vďaka obsahu multimediálneho infokiosku. Druhá miestnosť predstavuje prvé unikátne prírodovedné zbierky Múzea Spiša a rôznorodosť jeho zbierkových fondov, ktoré sú prezentované ako kabinet prírodnín z geologických, paleontologických, botanických a zoologických zbierok múzea. Tretia miestnosť tvorí interaktívny vstup do hlavnej časti expozície a návštevníkovi predstavuje Spiš a jeho geomorfologické celky. Dominantným prvkom miestnosti je práve interaktívna 3D mapa Spiša.

„Naše múzeum prešlo v rokoch 2015 – 2016 rozsiahlou rekonštrukciou, čo znamenalo aj zrušenie pôvodných a zároveň prípravu nových expozícií. V roku 2021 bola úspešne ukončená realizácia expozície História Spiša a vďaka zabezpečeným finančným prostriedkom je v tomto roku sprístupnená aj prvá časť expozície Príroda Spiša. Táto prvá etapa novej expozície je zdrojom nových poznatkov ale aj obohatením pre návštevníkov z regiónu, celého Slovenska či zahraničia,“ uviedla riaditeľka múzea Zuzana Krempaská.

Sprístupnenie novej expozície sa bude konať vo štvrtok 30. júna 2022 o 14.00 hodine. Slávnostné otvorenie expozície sa koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku.

V predvečer otvorenia expozície, dňa 29. 6. 2022 o 16.30 hod., pozýva múzeum všetkých  milovníkov prírody a histórie na prednášku v rámci formátu O prírode v pivničke s názvom „Kabinety kuriozít a ich význam pri vzniku prírodovedných múzejných expozícií“. Význam prírodovedných kabinetov priblíži RNDr. Růžena Gregorová, Ph.D., paleontologička a geologička Moravského zemského múzea v Brne. Prednáška je jedinečným uvedením do témy vzniku múzejníctva a významu zberateľstva v európskom kontexte.

Projekt Príroda Spiša I z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia (vo výške 55 665 eur) a spolufinancovaný bol Košickým samosprávnym krajom (vo výške 13 917 eur), ktorý zároveň poskytol 45 000 eur na doplnenie interaktívnej mapy Spiša v novej expozícii v rámci internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.