Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

V Košickom kraji bude cudzincom pomáhať Integračné centrum

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Vojnový konflikt na Ukrajine a s tým súvisiaca humanitárna kríza nenechala chladnými množstvo organizácií, ktoré aktívne pomáhajú ľuďom v ťažkých životných situáciách. Pomocnú ruku podávali na hraniciach ale aj v mestách a obciach. Aby bola pomoc cudzincom cielená a efektívna, Košický samosprávny kraj spojil sily s organizáciami a združeniami ako Nadácia DEDO, Liga za ľudské práva, Mareena, Človek v ohrození, ETP Slovensko, Všetci pre rodinu, Dorka, Oáza – nádej pre nový život a Arcidiecézna charita Košice. Pod záštitou župy vzniklo Integračné centrum Košického kraja. Jeho prevádzkovateľom je Nadácia Dedo, slávnostné otvorenie centra sa uskutočnilo 20. júna 2022 za účasti všetkých partnerov.

„Integračné centrum Košického kraja otvárame symbolicky na Svetový deň utečencov. Aj to je prejavom toho, že naďalej stojíme pri ľuďoch v núdzi, ktorí hľadajú bezpečie v našom kraji. V krajskom integračnom centre nájdu pomoc nielen tí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine, ale všetci cudzinci, ktorí si za svoj domov vybrali náš kraj. Po vypuknutí vojnového konfliktu za našimi východnými hranicami sme vnímali ako najväčší problém to, že ľudia nemali dostatok informácií o možnostiach pomoci. Integračné centrum pomôže cudzincom s administratívou aj priamo na úradoch či s hľadaním zamestnania.Vidíme totiž príležitosť, aby zamestnávatelia v kraji, ktorí dlhodobo nedokážu obsadiť niektoré pozície, našli dobrú pracovnú silu. Ponúkne komplex služieb v sociálnej, psychologickej i právnej oblasti,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

Centrum bude poskytovať pomoc napríklad pri vypĺňaní tlačív a žiadostí, pri výučbe slovenčiny aj s orientáciou sa na trhu práce. Okrem toho bude poskytovať poradenstvo o voľnočasových aktivitách. Jeho cieľom je ponúknuť čo najširšie portfólio služieb na jednom mieste. Cudzinci si môžu rezervovať termín osobne, telefonicky alebo emailom, centrum na Strojárenskej 3 v Košiciach bude otvorené každý pracovný deň od 8:30 do 16:00 hod. K dispozícii je aj bezplatná infolinka na telefónnom čísle 0800 222 550, no obrátiť sa môžu aj na e - mailovú adresu ic@nadaciadedo.sk.

„Každá z organizácií bola prakticky od vypuknutia vojny na hraniciach. Všetci si však uvedomujeme potrebu dlhodobej pomoci pri začleňovaní sa cudzincov do spoločnosti a práve preto vznikla myšlienka vytvorenia Integračného centra, do ktorého každá z organizácií vkladá svoje skúsenosti a know-how. Je to jedinečné konzorcium silných partnerov a preto veríme, že budeme schopní poskytovať profesionálnu odbornú pomoc a poradenstvo všetkým, ktorí to potrebujú,“ uviedla riaditeľka IC, Katerina Miklei.

Všetkých deväť organizácií má bohaté a odborné skúsenosti s prácou s ľuďmi z iných krajín, ktorí sa potrebujú integrovať. Spolu so župou ide o dôveryhodných partnerov.

Integračné centrum Košického kraja vzniklo ako iniciatíva organizácií dlhodobo pôsobiacich v sociálnej aj právnej oblasti, psychologickej pomoci, bývania či zamestnávania. Podporené je z Donio n.f. v rámci iniciatívy „Kto pomôže Ukrajine“.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.