Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Gotické kostolíky na Gemeri sa dostali na mapu Európskeho dedičstva

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Štyri gotické kostolíky v Štítniku, Ochtinej, Koceľovciach a Plešivci nachádzajúce sa na Gemeri získali značku Európske dedičstvo, a to vďaka unikátnym stredovekým nástenným maľbám, ktoré sa v nich nachádzajú. Košický a Banskobystrický samosprávny kraj uspeli so spoločnou nomináciou o získanie tejto prestížnej značky pre dokopy 12 kostolov na Gemeri a v Malohonte. Niektoré fresky nachádzajúce sa v kostoloch, ktoré sú súčasťou Gotickej cesty, sú staré viac ako 700 rokov. „Túto značku sme spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom získali ako prví na Slovensku, doposiaľ sa ňou nepýši žiadna lokalita. Za posledných deväť rokov ju pritom získalo iba 48 lokalít v Európe. Považujeme preto za veľký úspech, že sme s našou nomináciou boli úspešní a fresky talianskej školy sa zaradili do zoznamu pamiatok pod značkou Európskeho dedičstva. Gemer patrí medzi menej rozvinuté regióny, verím, že táto prestíž bude impulzom aj pre turistov, aby zavítali do tohto kúta nášho kraja,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Do zoznamu Európskeho dedičstva sa zapísalo osem kostolov v Malohonte a štyri na Gemeri. Konkrétne ide o evanjelické kostoly v Koceľovciach, Ochtinej, Štítniku, Kameňanoch, Kraskove, Kyjaticiach, Rimavskej Bani a v Rimavskom Brezove, rímskokatolícke kostoly v Chyžnom, Rákoši, Šiveticiach a v kostole reformovanej cirkvi v Plešivci. Nominované kostolíky reprezentujú jedinečné európske hodnoty,  ktoré sú dôležitým kritériom hodnotenia pri udeľovaní značky Európske dedičstvo. Finálny zoznam bol výsledkom spoločného výberu odborníkov z krajských pamiatkových úradov v Banskej Bystrici a v Košiciach. V gotických kostolíkoch bola použitá technika pravej fresky, čo znamená, že na vlhkú omietku sa nanášali farby. Ich zaujímavosťou je, že tieto farby boli vedľajším produktom baníckej a hutníckej činnosti, ktorá bola pre oblasť Gemera a Malohontu príznačná. Autormi stredovekých nástenných malieb sú talianski freskári a nimi vyškolení majstri.  

Nomináciu Košického a Banskobystrického samosprávneho kraja koordinoval Pamiatkový úrad SR. O udelení tzv. European heritage label (EHL), teda Európskeho dedičstva rozhodol medzinárodný expertný panel pri Európskej komisii, zložený zo skupiny 13 nezávislých odborníkov vymenovaných Európskym parlamentom, Radou, Komisiou a Výborom regiónov. Ten ho udeľuje budovám, dokumentom, múzeám, archívom, pamiatkam alebo udalostiam, ktoré zohrali významnú úlohu pri vývoji Európy.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.