Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Dotácie a granty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

1. Môže sa verejnosť zúčastniť zasadnutí, na ktorých sa diskutuje alebo rozhoduje o pridelení dotácie? ÁNO, rokovací poriadok komisií
2. Zverejňuje VÚC pri výzvach na predkladanie žiadostí o dotácie na internete aj kritéria hodnotenia žiadostí dotácií aj s ich váhami? NIE, ale od roku 2021 ÁNO
3. Má VÚC prijatý dokument upresňujúci pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií? NIE
4. Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené rozhodnutia samosprávy o (ne)pridelení dotácie? TUTU
5. Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené hodnotiace tabuľky k jednotlivým projektom, ktorým boli (ne)pridelené dotácie? NIE, ale od roku 2021 ÁNO
6. Je na internetovej stránke VÚC v sekcii Dotácie zverejnený archív rozhodnutí o (ne)pridelení dotácie aspoň od roku 2018? ÁNO
7. Sú na stránke VÚC zverejnené informácie o (ne)pridelených dotáciách vo výlučnej rozhodovacej kompetencii župana? NIE, ale od roku 2021 ÁNO

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.