Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Medzinárodná konferencia MSP "Klastre ako hnacia sila odolnej, digitálnej a zelenej ekonomickej konkurencieschopnosti

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Konferencia s názvom: "Klastre ako hnacia sila odolnej, digitálnej a zelenej ekonomickej konkurencieschopnosti", bola organizovaná Ministerstvom hospodárstva Moldavskej republiky v Kišiňove - FocalRegionsProgramme s podporou Organizácie pre rozvoj sektora malých a stredných podnikov (ODIMM) a Rumunského združenia klastrov (CLUSTERO).

Prvý deň medzinárodnej konferencie bol venovaný zdôrazneniu úlohy klastrov, ako hnacích síl zeleného, odolného a digitálneho prechodu. Uskutočnilo sa to v kontexte novej európskej priemyselnej politiky Európskej komisie, prostredníctvom intervencií úradníkov vlády Moldavskej republiky, Európskej komisie a Európskej klastrovej aliancie (ECA).

Počas tematických workshopov sa uskutočnila výmena osvedčených skúseností medzi rumunskými klastrami a vznikajúcimi iniciatívami v Moldavskej republike. Predmetom rokovaní boli tematické oblasti cestovného ruchu, poľnohospodárstva, potravinárstva, textilu, dreva a nábytku.

Druhý deň (8. december) konferencie bol venovaný biohospodárstvu, kde BIOPRO Bádensko-Württembersko ako vedúci partner projektu predstavilo projekt GoDanuBio na dopoludňajšom zasadnutí ECA, na ktorom sa zúčastnilo približne 35 účastníkov.

Neskôr sa v rámci plenárneho zasadnutia (približne 80 účastníkov) diskutovalo o konkrétnych možnostiach financovania podpory zavádzania hodnotových reťazcov založených na biotechnológiách v podunajskom regióne.

Medzi nimi boli spomenuté aj nové medziregionálne investície do inovácií (I3) a Zelený inovačný program Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Druhá polovica dňa bola venovaná osvedčeným postupom mobilizácie regionálnej excelentnosti oblasti biohospodárstva v krajinách, ako sú Bulharsko, Maďarsko, Srbsko a Slovensko. Konferencia bola z veľkej časti sledovaná online a môžete sa k nej vrátiť na tejto adrese:

Počas medzinárodnej konferencie sa diskutovalo o nových modeloch spolupráce, ktoré by urýchlili hospodársky rozvoj kľúčových odvetví s poskytnutím potrebného prostredia pre regionálny výskum, inovácie a vývoj.

V tejto súvislosti sa venovala väčšia pozornosť možnostiam začlenenia dimenzií "obehového hospodárstva" a "digitalizácie" do kontextu rozvoja klastrov. Kľúčovým je uvedomiť si, že udržateľný rozvoj klastrov a rast ich medzinárodnej konkurencieschopnosti musí byť výsledkom rozvoja a uplatňovania nových technológií. To sa dá dosiahnuť jedine aktualizáciou technologického procesu pri rešpektovaní zásad ochrany životného prostredia.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.