Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Fond malých projektov podporí 14 projektových zámerov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Do dvoch prioritných osí sa prihlásilo celkovo 39 žiadostí. Na projekty, ktoré prehĺbia cezhraničnú spoluprácu a pozdvihnú slovensko-maďarské pohraničie bolo schválených celkovo 785 601,59 eur, pričom príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja je vo výške 667 761,35 eur.

V  Prioritnej osi 1 - Príroda a kultúra programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko, kde je Košický samosprávny kraj partnerom v rámci strešného projektu,  nebol schválený žiadny z predložených projektov z dôvodu vyčerpanej finančnej alokácie. Prijaté žiadosti o finančný príspevok však boli zhodnotené z dôvodu ich prípadného zaradenia na rezervný zoznam. Za prioritnú os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti bude finančný príspevok poskytnutý 14 žiadateľom. Veľkú časť žiadateľov, ktorí sa uchádzali o finančný príspevok v tejto prioritnej osi predstavovali predovšetkým združenia, avšak o získanie príspevku mali záujem aj mestá a obce, neziskové organizácie, či regionálne rozvojové agentúry.

Vďaka podpore vzniknú spoločné odborné programy, zamerané na oblasť vzdelávania, výskumu či ochrany prírody medzi obcou Vyšné Valice-Gregorovce a mestským úradom Szikszó. Cezhraničné festivaly na oboch stranách hranice zorganizuje Európske zoskupenie údolie Ipľa. Finančné prostriedky, ktoré získalo občianske združenie ROVIGA spoločne s organizáciou VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház poputujú na založenie cezhraničných médií.

Finančné prostriedky boli pridelené aj na podporu organizácie rôznych cezhraničných športových podujatí,  organizáciu spoločných cyklotúr i táborov. Spoločne si zašportujú napríklad partneri projektu Tokaj ride - Creative Team Alapítvány a  Jachtklub Akademik Technická univerzita Košice. V neposlednom rade za zmienku stojí aj zámer vytvorenia cezhraničných služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorý zrealizujú projektoví partneri Rejtett Kincsek Down Egyesület a Liberta, n.o..

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok bola vyhlásená 1. apríla 2019 pre východnú programovú oblasť (Košický kraj, Banskobystrický kraj a župy Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád a Szabolcs-Szatmár-Bereg). Termín uzávierky kola bol 30. apríla 2020. Štvrté hodnotiace kolo v tejto výzve bolo zároveň posledným hodnotiacim kolom v rámci II. výzvy.

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.