Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Nórske fondy podporili rozvoj cykloturistiky v Košickom, Prešovskom kraji a na Zakarpatskej Ukrajine

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Partnermi Košického samosprávneho kraja v projekte boli Agentúra pre udržateľný rozvoj Karpatského regiónu FORZA, Združenie obcí Hornej Torysy, Mesto Veľký Šariš, Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, Regionálne združenie obcí Hornád a Kyjevské združenie cyklistov. 

Hlavným cieľom projektu bola podpora budovania diaľkových cyklistických a to prostredníctvom budovania kapacít a koordináciou plánovaných aktivít v oblasti cyklistickej dopravy a cykloturistiky, prostredníctvom spolupráce s inými aktérmi nielen v rámci svojho regiónu, ale aj so susednými regiónmi.

„Projekt naplnil všetky stanovené ciele. Zrealizovali sme dva odborné semináre zamerané na plánovanie a budovanie cyklistickej infraštruktúry, skúsenosti sme zbierali aj na študijnej ceste do Nórska. Pre nás je mimoriadne dôležité, že vďaka projektu sme mohli pripraviť koncepčné dokumenty venované budovaniu diaľkových cyklistických trás v Košickom kraji a na Zakarpatskej Ukrajine. Hotové sú aj projektové dokumentácie  pre vybrané úseky  diaľkových cyklistických trás v Košickom a Prešovskom kraji v dĺžke 35 km, primárne na cyklotrase EuroVelo 11,“ hovorí košická krajská cyklokoordinátorka Adriana Šebešová.

Prostredníctvom projektu sa realizovali aj propagačné aktivity v oblasti cykloturistiky, napr. propagačná cyklojazda po budúcej cyklotrase EuroVelo 11 v Košickom aj Prešovskom kraji, turistický sprievodca po Karpatskej cyklistickej trase, videopozvánky na cykloturistiku do Košického kraja a vznikol cykloportál Prešovského kraja www.cyklopo.sk,

„Vyznačili sme 45  kilometrov diaľkovej cyklistickej trasy, ktorá v Košickom kraji prepojila Tokaj so štátnou hranicou Ukrajiny. Je vedená po hrádzach rieky Bodrog a Latorica. Zároveň sme začali s procesom monitorovania využívania cykloturistickej infraštruktúry v Košickom kraji. Presnejšie údaje budeme mať vďaka dvom prenosným cyklistickým sčítačom, ktoré sme nainštalovali z projektových prostriedkov,“ dodala Adriana Šebešová.

Projekt Bicyklom aj za hranice  je už tretí v rade projektov cezhraničnej spolupráce realizovaný v Košickom kraji na tému cyklistiky, na ktorom sa podieľal Úrad Košického samosprávneho kraja. Od roku 2010, keď sa KSK začal problematike intenzívne venovať, sa zapojil a spolupracoval na ďalších medzinárodných projektoch: BICY – mestá a krajiny bicyklov (partneri zo 6 krajín), ACCESS TO MOUNTAINS (partneri z 5 krajín) a Bicyklom aj za hranice (partneri z 2 krajín).

Tu nájdete podrobnejšie informácie o výstupoch z projektu

Viac informácií o propagačnej cyklojazde po trase Eurovelo 11, ktorá bola súčasťou projektu

Informácie o stave cyklistickej dopravy v Košickom kraji prináša Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, ktorú schválilo Zastupiteľstvo KSK

Informácie o existujúcich i plánovaných cyklotrasách nájdete na stránke

Informačný materiál o trase EUROVELO 11 v Košickom kraji 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.