Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Finišuje rekonštrukcia 154 km ciest a 9 mostov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Cesty KSK 7 Nálepkovo - PekliskoObnovené boli viaceré úseky ciest, napríklad frekventovaný úsek cesty III/050211 Sečovce - Zemplínska Teplica a Sečovce – Kravany, cesta do Opátky, či Kojšova a úsek vo Veľkom Folkmari. Motoristi už jazdia po novej ceste v obciach Markušovce, Spišský Hrušov, Harichovce či Betlanovce v Spišskonovoveskom okrese. V okrese Gelnica sa dočkala rekonštrukcie cesta II/546 spájajúca Hnileckú dolinu. Dokončiť ostáva 10 km úsek medzi Nálepkovom a Švedlárom. Ten je súčasťou ďalšieho schváleného projektu, ktorého realizácia je naplánovaná na jar roku 2015.

Cesty KSK 7 Markušovce most pred rekonštrukciouV motoristickej verejnosti rezonuje problematika hojne využívanej komunikácie III. triedy medzi Košickými Olšanmi a Rozhanovcami. Na tomto takmer štvorkilometrovom úseku bola regionálna samospráva nútená z rekonštrukcie vynechať približne 150 metrov dlhý úsek cesty, ktorá ostala v pôvodnom neopravenom stave. Tento úsek je totiž súčasťou budúcej diaľnice D1 v úseku Budimír- Bidovce ako preložka cesty a bude vyradený zo siete ciest III. triedy. KSK pri projektoch z EÚ deklaruje udržateľnosť výstupov projektov po dobu 5 rokov, čo by v tomto prípade nebolo možné a došlo by k neoprávnenému čerpaniu fondov. Pôvodne mali stavebné práce prebiehať paralelne v roku 2014. Stavba diaľnice je však v časovom sklze, a preto uvedená časť komunikácie ostáva zatiaľ v pôvodnom stave. KSK však prostredníctvom Správy ciest KSK zabezpečí vyrovnanie lokálnych nerovností.

Cesty KSK 7 Markušovce most po rekonštrukciiSúvislé rekonštrukcie vyše 154 kilometrov ciest a 9 mostov na cestách II. a III. triedy v Košickom kraji sú financované vďaka príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie. KSK získal nenávratný finančný príspevok z ROP, prioritná os: 5 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. Celkové rozpočtové náklady projektov sú spolu 23,4 milióna eur, spolufinancovanie KSK je vo výške 5 percent. Ďalšie finančné prostriedky získal KSK aj na obnovu povodňami poškodených úsekov ciest v okrese Gelnica na desaťkilometrový úsek cesty II/546 Švedlár - Stará Voda - Nálepkovo – Hnilčík.

Cesty KSK 6 Košice – okolie 
24,082 km      3 518 900,00 €      STRABAG s.r.o.

Cesty KSK 7 Sp. Nová Ves a Gelnica 
31,786 km      5 089 000,01 €      EUROVIA SK a.s.

Cesty KSK 8 Trebišov a Sečovce 
30,652 km      4 298 700,00 €      EUROVIA SK a.s.

Cesty KSK 9 Michalovce a Sobrance 
27,621 km      3 902 800,00 €      EUROVIA SK a.s.

Cesty KSK 10 Rožňava 
30,611 km      4 939 125,00 €      STRABAG s.r.o.

Cesty KSK 12 Povodne - Gelnica 
10,001 km      1 944 000,00 €      DOPRASTAV a. s.

spolu      154,759 km           23 692 525,01 €

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.