Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Cyklisti žiadajú viac rešpektu a konkrétnych riešení

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

„Sme radi, že po prvýkrát sa na konferencii zúčastnili aj zástupcovia ministerstva dopravy, ktorí aktívne a pozitívne pristupovali k riešeniu podmienok pre cyklistov. Dúfame, že spolupráca bude pokračovať aj ďalej pri aplikovaní Národnej cyklostratégie,“ povedal Marián Gogola z občianskeho združenia MULICA. Adriana Šebešová za spoluorganizátora - Košický samosprávny kraj dodala, že „je dobré, že veľa samospráv sa chce zaoberať touto problematikou. Doposiaľ bola dosť podceňovaná, a preto vítame, že sa samosprávy zaujímajú aj o problematiku cyklodopravy.“

V programovom vyhlásení sa vláda zaviazala na podporu nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy. Účastníci konferencie by uvítali, keby v súlade s tým a v nadväznosti na pripravovanú Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, vláda svoju pozornosť zamerala predovšetkým na tieto oblasti:

• Zriadenie pozície nezávislého národného cyklokoordinátora a aby krajské a mestské samosprávy menovali svojich vlastných cyklokoordinátorov, ktorí sa budú venovať cyklistickej doprave.

• Vytvorenie trvalého finančného systémového riešenia financovania rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v súlade s navrhovanými opatreniami v národnej cyklostratégií.

• Využitie pripravovaného programovacieho obdobia eurofondov na roky 2014-2020 na jednoznačné vyčlenenie financií na rozvoj cyklistickej infraštruktúry zadefinovaním patričných opatrení.

Účastníci konferencie taktiež odporúčajú mestám a vyšším územným celkom, aby začali na všetkých úrovniach preferovať efektívnu dopravu, ktorá je ekologická, má menší záber plochy, vyžaduje menšie investície z verejného rozpočtu a má menší dopad na znečistenie životného prostredia – teda najmä na verejnú osobnú dopravu a nemotorovú dopravu.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.