Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Technickej akadémii na Spiši pribudnú dve nové pracoviská

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Škola v posledných rokoch prešla výraznou transformáciou. Popri odboroch zameraných na strojárstvo, vzdeláva študentov v oblasti mechatroniky, logistiky a v odbore technické lýceum ich pripravuje na vysokoškolské štúdium. Mnohí študujú elektrotechniku orientovanú na počítačové systémy a siete. A najmä im by mali obe učebne pomôcť pri získaní odborných zručností.

Laboratórium elektroniky bolo vybudované v rámci rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu budovania centier odborného vzdelávania. „Projekt mohlo ministerstvo podporiť len vtedy, ak škola preukázala, že tretinu z celkových nákladov na jeho financovanie získa od zamestnávateľa, prípadne od stavovskej alebo profesijnej organizácie,“ hovorí riaditeľ Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi Ladislav Ruttkay. „Uznanie a poďakovanie preto patrí spoločnosti Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi, ktorá poskytla päťtisíc eur. Rovnakou sumou prispel zriaďovateľ - Košický samosprávny kraj a ministerstvo školstva.“

Finančné prostriedky boli využité na kompletné vybavenie laboratória výpočtovou technikou, softvérom a modernými prístrojmi a zariadeniami pre oblasť elektroniky a mikroprocesorovej techniky. Okrem laboratória začne žiakom slúžiť kompletne vybavená učebňa zameraná na vyučovanie počítačových systémov a sietí. Prostriedky na jej vybudovanie získala škola aj z vlastných aktivít – vzdelávania zamestnancov iných firiem v priestoroch COV. Ku skvalitneniu techniky prispela aj nezisková organizácia Aptech Europe, ktorá škole poskytla 19 routrov a 15 zosilňovačov počítačového signálu.

„Veríme, že takýto model financovania pomôže zatraktívniť technické vzdelávanie a priblíži ho požiadavkám praxe,“ dodal Ladislav Ruttkay.

Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi má v súčasnosti 400 žiakov v odboroch Mechatronika - programovanie robotov a CNC strojov, Strojárstvo - grafické systémy, Strojárstvo - stavba automobilov, Technické lýceum, Logistika, Elektrotechnika - počítačové systémy a siete. Škola sa môže pochváliť výraznými úspechmi nielen v rámci Slovenska. V roku 2008 a 2009 získal Peter Fulla bronzovú a striebornú medailu na svetovej olympiáde v informatike a v roku 2013 Vendelín Holubčík 3. miesto na národnej súťaži vedeckej a technickej tvorivosti mládeže – CASTIC v čínskom Nanjing.

Viac informácií o škole nájdete na www.tasnv.sk

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.