Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Špeciálny pedagóg

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

I. Základné informácie pre záujemcov

II.  Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

III.  Iné kritéria a požiadavky

IV. Zoznam požadovaných dokladov

V.  Stručný popis pracovného miesta

Činnosti zamerané na komplexnú diagnostickú, edukačnú, edukačno-rehabilitačnú prácu v prirodzenom prostredí dieťaťa a v zariadení sociálnych služieb. Vykonáva špeciálno-pedagogické diagnostiky a špeciálno- pedagogické poradenstvo.

Rizikové faktory pracovného miesta: výrazná psychická záťaž.

 VI.  Lehota na podanie žiadosti o zamestnanie

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená poštou alebo e-mailom najneskôr dňa 30.11.2021 do 13.00 hod. na adresu: : JASANIMA – Domov sociálnych služieb,  Špitálska č. 7, 048 01  Rožňava, mailová adresa: jasanima@vucke.sk.

Kontakt na doplňujúce informácie ohľadne pracovného miesta:

PhDr. Beáta Šlosárová, riaditeľka JASANIMA DSS, 0917169832

Ing. Janka Benöová, ekonóm/personalista, 0905856297 

webová stránka organizácie: www.dssroznava.sk

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.