Zverejnenie na OPVaI dňa 18.12.2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk nasledujúcu informáciu:

Informácia o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Miroslava Kočanová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.12.2020 08:00
Upravené: 23.12.2020 14:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról