Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Tri roky spolupráce na Spišskom Jeruzaleme priniesli svoje ovocie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj podporil túto návštevnícky významnú lokalitu prvýkrát ešte v roku 2017 prostredníctvom svojho dotačného programu Terra Incognita. ,,Prvá fáza projektu nás utvrdila o správnosti tohto rozhodnutia, preto sme na podporu Spišského Jeruzalema vyčlenili financie aj v nasledujúcich dvoch rokoch. V tomto roku sme dokončili turistické značenie v celkovej dĺžke 3,5 kilometra, pribudla nová turistická a vyhliadková trasa, opravili sa dve kaplnky, tzv. božie muky, ktoré sú súčasťou komplexu a v ich okolí bola odstránená ilegálna skládka. Finančná podpora smerovala aj do vytvorenia virtuálneho turistického sprievodcu v podobe aplikácie pre mobilné telefóny a rekonštrukcie oltárneho obrazu v jednej z kaplniek. Aj takýmto spôsobom sa snažíme podporovať pútnický turizmus a lokality, ktoré majú potenciál prilákať návštevníkov do nášho kraja,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Keďže sa sanačné zásahy do objektov kaplniek a „božích múk“ realizovali v historicky významnej lokalite, boli dôkladne konzultované s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. Vlani boli aktivity zas zamerané na úpravu terénu, tvorbu oddychových zón a osadenie orientačno-informačných tabúľ.

Obnovou Spišského Jezuralema sa župa spolu so Spišským biskupstvom a Klubom slovenských turistov snaží zachovávať vzácne kultúrne dedičstvo sústredené v okolí Spišského hradu, ktoré je zapísané v zozname UNESCO. „Spišský Jeruzalem je lokalita európskeho významu, ktorú chceme natrvalo umiestniť na mapu unikátnych dovolenkových zážitkov,“ povedala výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková. „Geograficky je neoddeliteľnou súčasťou rozsiahlej a návštevnícky veľmi obľúbenej lokality s dominantou Spišského hradu. Ten je pochopiteľne hlavnou atrakciou územia, ale naše spoločné úsilie smeruje k tomu, aby návštevníci po jeho prehliadke zostúpili do podhradia a zdržali sa napríklad aj v okolí Spišskej Kapituly a Spišského Jeruzalema. Z takto predĺženého pobytu bude následne profitovať aj mesto Spišské Podhradie, ktoré je dokonalým zázemím celej lokality a aj vďaka Spišskému Jeruzalemu sa môže v budúcnosti stať tiež jedným zo slovenských centier náboženského a pútnického turizmu,“ dodala Vargová Jurková.

Oblasť stredného Spiša sa už od roku 1993 pýši zápisom v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Spišský Jeruzalem patrí do klastra vzácnych kultúrnych pamiatok v okolí ikonického Spišského hradu. Ide pravdepodobne o najstaršiu z vyše 110-tich slovenských kalvárií a vďaka svojej jedinečnej mierke (1:1) je považovaná za dobovú repliku originálnej jeruzalemskej krížovej cesty.

Vznik krížovej cesty v lokalite Pažica sa datuje do druhej polovice 17. storočia. Postavená bola spišským prepoštom Jurajom Báršoňom s podporou Jezuitov. Ako poznamenal vedúci archivár Spišského biskupstva Vladimír Olejník: ,,Slúžila tým, ktorí v búrlivých dobách nemali odvahu vydať sa na dlhú púť do Jeruzalema alebo im v tom bránil nedostatok prostriedkov či podlomené zdravie. Zo Spišskej Kapituly sa tak mohli vydať po rovnakej ceste, akou kráčal Ježiš Kristus pred svojím ukrižovaním. Orientácia Spišského Jeruzalema je skoro identická s originálom - stačí, aby sme mapu starovekého Jeruzalema otočili o 90° proti smeru hodinových ručičiek. Okrem toho sa rozprestiera povedľa bývalej významnej stredovekej cesty Magna Via.”

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.