Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Prebieha kolaudácia mosta medzi Strážskym a časťou Krivošťany

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Práce na rekonštrukcii mosta M 158 cez rieku Laborec za Strážskym v časti Krivošťany, ktoré realizuje Košický samosprávny kraj, prebiehajú bez zdržaní. V polovici septembra podala župa návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, stavebný úrad zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo 13. októbra. Košický samosprávny kraj doložil všetky podklady pre vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebnému úradu, aktuálne čaká na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude stavba daná do užívania. Ak žiaden z účastníkov kolaudačného konania nepodá proti kolaudačnému rozhodnutiu odvolanie, kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

„Most je možné užívať v plnom profile až po tom, čo bude právoplatne skolaudovaný. Aj keď už práce v zmysle projektovej dokumentácie boli ukončené a statická záťažová skúška prebehla bez problémov, užívať ho môžeme až po tom, čo stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie, čím potvrdí, že spĺňa všetky podmienky na prevádzku. Obyvateľom Strážskeho, Krivoštian a okolitých obcí sme sľúbili, že rekonštrukcia mosta bude ukončená do konca tohto roka. Plynulý priebeh prác a otvorenie nového mosta bolo aj mojou osobnou prioritou. Som veľmi rád, že obyvateľom môžem oznámiť dobré správy, a to, že rekonštrukciu ukončíme skôr, než sme pôvodne plánovali. Po tom, čo budeme mať v rukách právoplatné kolaudačné rozhodnutie, už nebude nič brániť tomu, aby bol sprejazdnený v oboch jazdných pruhoch a daný do užívania,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Vzhľadom na to, že v projektovej dokumentácii nebola zahrnutá výmena zábradlia v priľahlých úsekoch pred a za mostom, Košický samosprávny kraj vyčlenil ďalších takmer 50 000 eur na jeho doplnenie. Osadiť by ich mala župa ešte v priebehu októbra.

Košický samosprávny kraj začal s rekonštrukciou mosta medzi Strážskym a Krivošťanmi začiatkom tohto roka, kedy bolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác. Demolačné práce odštartovali v druhej polovici januára, následne bolo ponad rieku Laborec osadené dočasné mostné provizórium. Nové nosníky sa začali osádzať koncom apríla.

Rekonštrukciu mosta financoval zo svojho rozpočtu Košický samosprávny kraj. Išlo o jednu z finančne aj technicky najnáročnejších investičných akcií Kraja v aktuálnom volebnom období. Práce sa vyšplhali na 2 400 000 eur.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.