Ministerstvo vnútra pomôže obciam s procesom vysporiadania pozemkov pod rómskymi osídleniami

Dňa3.8.2020 bola na webovom sídle zverejnená tlačová správa pred zverejnením výzvy. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s pretrvávajúcim ochorením COVID-19 v najbližších dňoch plánuje vyhlásiť výzvu, ktorá pomôže obciam s procesom vysporiadania pozemkov pod rómskymi osídleniami. Výzva prispeje k zlepšeniu štandardov hygieny bývania v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom podpory vysporiadania pozemkov postupom jednoduchých pozemkových úprav na pozemky v obciach s MRK.

Link s tlačovou správou

https://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=ministerstvo-vnutra-pomoze-obciam-s-procesom-vysporiadania-pozemkov-pod-romskymi-osidleniami

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 04.08.2020 12:00
Upravené: 04.08.2020 13:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról