Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Košický kraj pokračuje v súvislých opravách ciest

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj plánuje počas letného obdobia opraviť formou súvislých opráv vozoviek alebo veľkoplošnými vysprávkami približne 70 kilometrov ciest II. a III. triedy. Časť ciest bude opravená novým emulzným náterom, ďalšie úseky asfaltovým kobercom.

 „Pri údržbe ciest v našom kraji je naďalej našou prioritou, aby kritické úseky ciest neboli len „plátané“, ako v minulosti, ale aby prešli komplexnejšou opravou. Aj tento rok preto pokračujeme s opravami ciest formou tzv. veľkoplošných vysprávok, prípadne v ich súvislých opravách. Takýmto spôsobom chceme zrekonštruovať viac než 50 úsekov ciest vo všetkých regiónoch nášho kraja. Veľkoplošné opravy ciest sa ukázali ako efektívnejšie, hospodárnejšie, práce prebiehajú rýchlejšie a po ich ukončení zaručujú vyšší komfort pri prejazde,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Najviac úsekov, ktoré prejdú súvislými opravami, je v okresoch Trebišov a Michalovce. Opravená už bola napríklad cesta medzi Voľou a Pustým Čemerným, Horovcami a Tušickou Novou Vsou, na opravy čakajú  cesty medzi Brezinou a Kazimírom, Kráľovským Chlmcom a obcou Boľ, aj medzi obcami Poľany a Leles. Celoplošnej modernizácie sa dočkajú aj úseky ciest v okrese Košice-okolie v obciach Čaňa, smer Gyňov, Seňa ako aj úsek cesty medzi Markušovcami a Rudňanmi v okrese Spišská Nová Ves. Začiatkom leta bola ukončená oprava cesty medzi Vojanmi a Veľkými Kapušanmi, v Krišovskej Lieskovej aj spojka do obce Svätuše.  

Technológiou penetračného makadamu budú opravené cesty v okrese Rožňava, a to úseky Gombasek – Silica, Slavošovce – Čierna – Lehota, ako aj v okrese Spišská Nová Ves úsek od obce Hincovce vedúci k hranici Košického a Prešovského samosprávneho kraja v smere na Klčov.

„Pri voľbe technológie opravy vozoviek sú zohľadňované viaceré kritériá. V prípadoch nevyhovujúceho podložia, potreby rozširovania úsekov, prípadne iných stavebných zmien, napr. oporných a zárubných múrov navrhujeme úseky na rekonštrukciu. Ak je potrebné uvedenie vozovky do pôvodného stavu bez zmeny stavebných parametrov vykonáme súvislé opravy,“ uviedla riaditeľka úseku podpory riadenia Správy ciest KSK Zuzana Slivenská.

Správa ciest Košického samosprávneho kraja spolupracuje aj na spätných úpravách vozoviek využívaných ako prepravné trasy pri výstavbe diaľnice v úseku Budimír – Bidovce. Nový asfaltový koberec pribudol na ceste medzi Družstevnou pri Hornáde a Budimírom a medzi obcami Vajkovce a Chrastné. Naplánovaná je spätná úprava ciest v rozsahu takmer 8 kilometrov.

Okrem súvislých opráv a veľkoplošných vysprávok budú v letných mesiacoch na krajských cestách pokračovať aj väčšie rekonštrukčné práce, ich dĺžka nie je zarátaná do týchto opráv.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.