Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Územný plán zóny (ÚPN-Z)

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Obstarávateľ:

Charakteristika vymedzenia územia:
Spracúva sa pre časť obce, ak schválený ÚPN-O ustanovuje:

Ak má obec menej ako 2000 obyv., a nie je riešené spoločným ÚPN, môže byť ÚPN-O spracovaný s podrobnosťou ÚPN-Z.

ÚPN-Z ustanovuje najmä:

Záväzná časť obsahuje presne formulovaný návrh regulatívov na funkčne homogénne jednotky a jednotlivé pozemky. Obec schvaľuje ÚPN-Z a záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením.

Spracúva sa:

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.