Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Konflikt záujmov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Neprijatie vlastných pravidiel, resp. opatrení k predchádzaniu konfliktu záujmov počas celého procesu verejného obstarávania.

Nezabezpečenie vylúčenia (neprítomnosti) konfliktu záujmov zainteresovanej osoby s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa bez toho, aby sa nevyhnutne táto osoba podieľala na príprave alebo realizácii verejného obstarávania a neexistencia stanovenia pravidiel (systému) na predchádzanie konfliktu záujmov na vlastné podmienky.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 23 ods. 1 až 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

Odporúčanie

Prijať také primerané a účinné opatrenia k predchádzaniu konfliktu záujmov v podmienkach verejného obstarávateľa, ktoré zmapujú procesy súvisiace s prípravou a realizáciou VO, identifikujú všetky zainteresované osoby, zhodnotia možný konflikt záujmov a následne pri identifikácii konfliktu záujmov uskutočnia nápravu na požadovaný stav (Výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 2/2016 zo dňa 15.04.2016).

 

Právny stav ku (mesiac/rok)

10/2019

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.