Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Prenájom nehnuteľného majetku bez uzatvorenej zmluvy o nájme

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Prenajímanie zvereného nehnuteľného majetku (nebytové priestory) vo  viacerých  prípadoch   bez uzatvorenej zmluvy o nájme nebytových priestorov, a to len na základe vyhotovených objednávok, ktoré neobsahovali údaje o nájme v rozsahu určenom zákonom ( napr. vystavené objednávky na krátkodobý prenájom telocvične a krátkodobý nájom učební školy).

Legislatíva / zhodnotenie

§ 3 ods. 1 a 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.

 

Odporúčanie

Prenajímať zverený nehnuteľného majetok (nebytové priestory) len na základe uzatvorenej zmluvy o nájme nebytových priestorov.

 

Právny stav ku (mesiac/rok)

10/2019

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.