Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Použitie verejných prostriedkov nie na krytie nevyhnutných potrieb

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Úhrady jednorázovo a vopred bežných výdavkov spojených s nájmom nebytových priestorov a za služby spojené s ich užívaním, a to až v rozsahu 24 mesiacov vopred, ktoré nesúvisia s bežným rozpočtovým rokom, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. k) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení považuje za porušenie finančnej disciplíny.

 

Legislatíva / zhodnotenie

§ 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 4 ods. 1 a 2 zákona č. 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

§ 31 ods. 1 písm. k) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení.

 

Odporúčanie

Hradiť bežné výdavky za nájom nebytových priestorov a služby spojené s ich užívaním len na krytie nevyhnutných potrieb súvisiacich s bežným rozpočtovým rokom.

Právny stav ku (mesiac/rok)

10/2019

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.