Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Nepoistenie majetku

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

 

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Nechránenie nehnuteľného a hnuteľného majetku správcom jeho nepoistením počas celej doby jeho užívania prostredníctvom zriaďovateľa.

 

Legislatíva / zhodnotenie

§ 7 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.

 

§ 4 ods. 3  písm. b) a c) zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja účinných od 01.01.2015.

 

Odporúčanie

Správca je oprávnený a povinný zverený nehnuteľný aj hnuteľný majetok chrániť pred poškodením, zničením, stratou aj jeho poistením pred poistnými udalosťami počas celej doby jeho užívania, pričom berie ohľad na prírastky a úbytky tohto majetku.

 

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2019

 

 

 

 

 

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.