Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zriaďovacia listina školy bez zákonných náležitostí

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Zriaďovacia listina školy neobsahuje náležitostí podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, pretože neobsahuje názov a adresu subjektu, ktorý je súčasťou školy (školský internát) a dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete (školský internát a elokované pracoviská).

Legislatíva / zhodnotenie

§ 22 ods. 2 písm. c) a k) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Odporúčanie

Pri zmene dôležitých právnych skutočností týkajúcich sa organizácie a jej organizačných súčastí zabezpečiť cestou zriaďovateľa bezodkladne aktualizáciu zriaďovacej listiny formou dodatku.

 

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2019

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.