Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

IDS Východ, s.r.o.

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 253/2019 zo dňa 26. augusta 2019 a uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 284/2019 zo dňa 26. augusta 2019 bolo schválené založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického kraja a Prešovského kraja, ktorej spoločníkmi sú Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj.

Spoločnosť IDS Východ, s.r.o. bola dňa 8. 10. 2019 zapísaná  do Obchodného registra Slovenskej republiky. Obchodná spoločnosť IDS Východ, s.r.o. bola založená predovšetkým za účelom organizovania systému verejnej osobnej dopravy po dopravnej aj tarifnej stránke, na zabezpečenie dopravnej obsluhy vo verejnom záujme, prípravy podkladov pre uzatváranie zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme s dopravcami, kontroly plnenia zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme medzi objednávateľmi a dopravcami, koordinácie činností jednotlivých účastníkov IDS v záujme efektívneho budovania, rozvoja a prevádzkovania IDS a zabezpečovanie dostatočnej mobility obyvateľstva v zmysle zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme, a to najmä pri dochádzke do škôl a zamestnaní a návrhu integrovaných cestovných poriadkov na území východného Slovenska.

Obchodná spoločnosť IDS Východ, s.r.o. má sídlo na Turgenevovej ulici č. 36 v Košiciach. Vzhľadom na skutočnosť, že budova na Turgenevovej ulici v Košiciach je v súčasnosti v zlom technickom stave a je nevyhnutná jej rekonštrukcia, obchodná spoločnosť IDS Východ, s.r.o. bude mať prevádzku spoločnosti na Strojárenskej ulici č. 3.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.