Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

IDS Východ, s.r.o.

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 253/2019 zo dňa 26. augusta 2019 a uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 284/2019 zo dňa 26. augusta 2019 bolo schválené založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického kraja a Prešovského kraja, ktorej spoločníkmi sú Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj.

Spoločnosť IDS Východ, s.r.o. bola dňa 8. 10. 2019 zapísaná  do Obchodného registra Slovenskej republiky. Obchodná spoločnosť IDS Východ, s.r.o. bola založená predovšetkým za účelom organizovania systému verejnej osobnej dopravy po dopravnej aj tarifnej stránke, na zabezpečenie dopravnej obsluhy vo verejnom záujme, prípravy podkladov pre uzatváranie zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme s dopravcami, kontroly plnenia zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme medzi objednávateľmi a dopravcami, koordinácie činností jednotlivých účastníkov IDS v záujme efektívneho budovania, rozvoja a prevádzkovania IDS a zabezpečovanie dostatočnej mobility obyvateľstva v zmysle zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme, a to najmä pri dochádzke do škôl a zamestnaní a návrhu integrovaných cestovných poriadkov na území východného Slovenska.

Kontaktné informácie
IDS Východ, s.r.o.
Bačíkova 7
040 01, Košice

Administratívne sídlo spoločnosti
Turgenevova 36
040 01, Košice

Kontakty IDS Východ s.r.o.:
Internetová stránka: https://idsvychod.sk/
Telefonický kontakt: +421 948 262 792
Mailový kontakt: info@idsvychod.sk
Orientačná mapa areálu kancelárie IDS Východ

Infolinka s telefónnym číslom 055/333 33 31 funguje v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h. a slúži iba na nahlasovanie problémov s autobusovými spojmi kde môžu cestujúci nahlasovať nasledujúce problémy:
- chronické meškania spojov,
- predčasné odchody spojov,
- nevypravené spoje,
- neprístojné správanie vodiča,
- neprípustné hygienické podmienky v autobuse,
- nevydávanie cestovných lístkov.
K dispozícii je hlasová záznamová služba, ktorú môžu cestujúci využívať nonstop.
 

Princípy integrácie dopravného systému v KSK:

Výročné správy IDS Východ, s.r.o.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.