Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kraj rekonštruuje úsek od Veľkého Folkmara po Spišské Vlachy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

„V okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves nie je ani 1 kilometer diaľnic a rýchlostných ciest, nenachádza sa tu ani cesta I. triedy, takže je celá cestná doprava - nákladná aj osobná - vedená len po cestách II. triedy. Verejnú osobnú dopravu na území zabezpečujú najmä autobusy, v integrácii so železničnou dopravou. Aj z dôvodu, že na území nejestvuje nadradená dopravná infraštruktúra a do mnohých obcí nevedie železničná trať, považujeme túto cestu z hľadiska verejnej osobnej dopravy za mimoriadne významnú a jej rekonštrukcia je nevyhnutná,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.  

Na riešenom úseku je poškodený kryt vozovky, nachádzajú sa tu početné výtlky, deformácie, trhliny a lokálne sieťové rozpady. Existujúce autobusové zastávky sú bez zastávkového pruhu a nástupíšť a v niektorých úsekoch chýbajú zvodidlá. „Desaťkilometrový úsek medzi Spišskými Vlachmi a Kolinovcami, takzvaný Hejbarok, je z hľadiska štatistiky nehodovosti úsekom častých dopravných nehôd. Súčasný stav vozovky je v tomto úseku mimoriadne poškodený. Rekonštrukcia tohto úseku pomôže nielen Spišským Vlachom ale aj okolitým obciam a zaistí bezpečnejší prejazd pre motorové vozidlá, cyklistov aj motocyklistov,“ konštatoval primátor Spišských Vlách Ľubomír Fifik.

Projekt zahŕňa rekonštrukciu vozovky, výstavbu zastávkových pruhov pre štyri autobusové zastávky (Miklipark – Veľký Folkmar, Jaklovce, Pri hydinárni – Margecany, Kolinovce), vrátane osvetlenia prechodov pre chodcov, úpravu križovatky v odbočke na obec Kojšov a rekonštrukciu križovatky v meste Krompachy. Oprava cesty sa dotkne aj obcí Kluknava a Richnava.

„Tento rok je naplánovaná výstavba oporného múra pri autobusovej zastávke v Jaklovciach, rekonštrukcia cestných priepustov v Spišských Vlachoch a v Jaklovciach, vybudovanie autobusovej zastávky Miklipark vo Veľkom Folkmari, oprava cesty  v intraviláne obce Krompachy, osvetlenie priechodu pre chodcov v Kolinovciach a oprava časti cesty,“ doplnil župan Trnka. Ostatné práce sa budú realizovať  v nadchádzajúcej stavebnej sezóne. V roku 2020 bude potrebná uzávierka cesty na tri mesiace od križovatky Kojšov v obci Veľký Folkmar. Obchádzka bude viesť cez Kojšov, pričom vylúčená bude doprava veľkých nákladných áut. „Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom vyvinie maximálne úsilie pre udržanie komfortu cestujúcej verejnosti, aby v čo najmenšej miere bola obmedzená doprava v úsekoch, kde budú prebiehať aktuálne stavebné práce. Pri pravidelných presunoch na dotknutej trase je potrebné rátať s miernym zdržaním, preto prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť celej motoristickej verejnosti. Na celej trase Spišské Vlachy – Veľký Folkmar sa cesta predĺži o 5 až 7 minút. Vopred sa ospravedlňujeme za vzniknuté komplikácie,“ dodala Zuzana Orság zo spoločnosti COLAS Slovakia, a.s..

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.