Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

SK 8: Hlavní kontrolóri by mali byť partnermi v procese

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Predsedovia samosprávnych krajov preto v pondelok 10. júna na spoločnom rokovaní v Novom Smokovci prijali spoločné stanovisko, v ktorom vyjadrili znepokojenie z  jednostranných a neobjektívnych tvrdení HK 8. Zhodli sa na tom, že kontrolóri by sa v rámci svojej činnosti mali zaoberať rozvojom kontrolnej činnosti, prevenciou aj odbornými otázkami. Hodnotenie aktuálnej situácie v samosprávnych krajoch v zmysle zákona o samospráve vyšších územných celkov nespadá do ich kompetencií.

„Kontrolná činnosť hlavných kontrolórov, ako aj zamestnancov tohto útvaru, musí byť apolitická a založená výlučne na odbornosti. Hlavní kontrolóri, ktorí sú zamestnancami samosprávnych krajov, by mali byť partnermi v procese a nehodnotiť iba ex post. Združenie samosprávnych krajov je otvorené komunikácii s HK 8. Budeme preto iniciovať stretnutie s jeho zástupcami,“ uviedol Jozef Viskupič, predseda SK 8 a trnavský župan.

Predsedovia samosprávnych krajov súhlasia s HK 8 v tom, že v rámci kompetencií samosprávnych krajov nie je možné akceptovať mocensko – politické tlaky ohrozujúce nezávislosť kontroly. Platí to aj pre zamestnancov Útvaru hlavného kontrolóra. Každý kontrolór je totiž viazaný právami a povinnosťami, ktoré vychádzajú z platnej legislatívy a zákonníka práce, keďže je zamestnancom úradu a vzťahujú sa na neho pracovnoprávne predpisy. Nemá kompetencie neobjektívne prezentovať vlastné názory, či hodnotiť vnútorné záležitosti samosprávneho kraja. Predsedovia samosprávnych krajov tiež v spoločnom stanovisku uvádzajú, že integrita a autonómne rozhodovanie hlavných kontrolórov za súčasnej právnej úpravy nie sú žiadnym spôsobom obmedzené.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2019 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.