Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Nájom (užívanie) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je vyššia ako 40 000 eur

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Umožnenie užívania hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je vyššia ako 40 000 eur inej osobe bez schválenia nájmu zastupiteľstvom KSK a bez uzatvorenia zmluvy  o nájme.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 7 ods. 8  písm. a) zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja účinných od 01.01.2015.

Odporúčanie

Zastupiteľstvo schvaľuje nájom hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je vyššia ako 40 000 eur.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2018

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.