Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Funkčný plat v nižšej sume ako minimálna mzda

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Vyplatenie funkčného platu zamestnancovi v nižšej sume ako je minimálna mzda.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 117 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

§ 3 ods. 1 a 2 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.

Odporúčanie

Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom.

Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenou na príslušný kalendárny roka dosiahnutou mzdou.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2018

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.