Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Žiaci s ľahkým postihnutím v experimentálnom vzdelávaní na pol roka obstáli

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Predseda KSK odovzdal vysvedčenia na Luníku IXŠtudenti SOŠ technickej v Košiciach navštevujú od septembra experimentálne vzdelávanie pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Na elokovanom pracovisku na Luníku IX im polročný výpis symbolicky odovzdal košický župan Rastislav Trnka. „Mnohí školáci sa desia vysvedčenia z obavy pred rodičmi. Ale vy nemusíte mať strach, za pol roka ste odviedli vynikajúcu prácu. Dokázali ste, že v našom kraji máme množstvo mladých ľudí, ktorí sa chcú učiť a meniť veci k lepšiemu,“ povedal Trnka. Na Luníku IX si z jeho rúk prevzala polročný výpis dvadsiatka dievčat z odboru výroba konfekcie a desať chlapcov z odboru stavebná výroba.

Predseda KSK odovzdal vysvedčenia na Luníku IXSOŠ technická na Kukučínovej ulici v Košiciach ako prvá na Slovensku prijíma do bežných odborov aj žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Experimentálne overovanie schválilo Ministerstvo školstva SR v dvojročných odboroch nižšieho stredného odborného vzdelania. V septembri 2018 prijala škola na toto vzdelávanie 69 žiakov zo špeciálnych tried základných škôl. Študujú v odboroch stavebná výroba, výroba konfekcie a spracúvanie dreva. Po skončení dostanú vysvedčenie o záverečnej skúške. Do experimentu boli zaradené deti z marginalizovaných rómskych komunít. „Polročná skúsenosť ukazuje, že projekt splnil očakávania. Potvrdila sa naša vízia, že žiaci zo špeciálnych tried majú potenciál, aby získavali zručnosti a vedia sa adaptovať. Predpokladáme, že po skončení štúdia sa uplatnia na trhu práce v menej náročných profesiách v stavebníctve a textilnom priemysle,“ povedal riaditeľ školy Ján Pituch. Ako dodal, študijné výsledky žiakov z experimentu sú porovnateľné s výsledkami bežných žiakov v daných odboroch. Zo 69 prijatých študentov opustil štúdium len jeden, a to z dôvodu, že sa presťahoval do zahraničia.

Predseda KSK odovzdal vysvedčenia na Luníku IXExperimentálny projekt reflektuje na situáciu v regióne. Vychádza z toho, že okres Košice-okolie patrí medzi najmenej rozvinutú časť Slovenska. Nezamestnanosť sa tu pohybuje na úrovni 11,5 percenta, bez práce sú prevažne Rómovia. Ide o ľudí, ktorí si dlhodobo nevedia nájsť zamestnanie, sú bez vzdelania, alebo absolvovali len základnú školu. „Deti so špeciálnych základných škôl momentálne nemajú šancu študovať na strednej škole s bežnými žiakmi bez postihnutia, čo im výrazne znižuje šance na uplatnenie. Jednou z alternatív, ako im pomôcť je cielené odborné vzdelávanie v tradičných remeselných odboroch. Vďaka tomuto experimentu sa ukazuje, že deti s ľahším postihnutím nemusia študovať na špeciálnych školách, pretože dosahujú dobré výsledky aj v klasických študijných odboroch,“ uviedol Trnka.

Overovanie začlenenia žiakov do riadnych učebných odborov bude na elokovaných pracoviskách SOŠ technickej v Košiciach prebiehať do 30. júna 2021. Ministerstvo školstva SR má Vláde SR do konca marca tohto roka predložiť analýzu o možnostiach prijímania žiakov špeciálnych základných škôl na nižšie stredné odborné vzdelanie na národnej úrovni.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.